Undervisning

En fuld arbejdsuge... og så hjemmearbejde
Tandplejeruddannelsen er opdelt i 6 semestre. Hvert semester omfatter 2 moduler af 10 ugers varighed.

Varieret undervisning
Skemaet er sammensat af forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde samt praktiske og kliniske øvelser. En del af praktikken foregår uden for skolen på private og offentlige tandklinikker, på plejehjem, døgninstitutioner og skoler.

Fælles undervisning 
Den praktikforberedende undervisning optager ca. 10 timer om ugen. Her får du brug for at anvende din teori, og du skal igennem en række praktiske øvelser, før du er klar til at modtage din første patient. Efterhånden som din viden og praktiske færdigheder bliver større, udfører du mere komplicerede behandlinger, og der stilles større krav til din evne til at stille diagnoser og henvise til tandlæge.

I starten af studiet får du mulighed for at følge en ældre studerende på klinikken og at arbejde sammen med en medstuderende om patientbehandlingen. Resten af studiet arbejder der selvstændigt, men altid i tæt samarbejde med en lærer. I løbet af studiet lærer du også at arbejde sammen med studerende fra klinikassistentuddannelsen, tandlægestuderende og kliniske tandteknikerstuderende.

Selvstændigt arbejde
Enkelte teoretiske fag er tilrettelagt som selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Arbejdet med sundhedspædagogiske projekter foregår i grupper og forløber ofte over længere perioder. Gruppen er selv ansvarlig for at planlægge og udføre projektet, mens læreren fungerer som igangsætter og vejleder. Når projektet er gennemført, afleverer gruppen en rapport over forløbet.

I starten af studiet får du stillet korte veldefinerede opgaver. Efterhånden øger vi kravene til din selvstændige formuleringsevne og din evne til på egen hånd at afgrænse og definere projekt- og psykologiopgaver.

Internatkursus og ekstern praktik  
På det første modul afholdes et obligatorisk internatkursus af 2 dages varighed ( 1 overnatning )
De eksterne praktikforløb er af forskellig varighed. Praktikpladserne på private og offentlige tandklinikker er fordelt  i hele Jylland og på Fyn.

Du må regne med, at der kan være egenbetaling i forbindelse med transport (og eventuel overnatning) i forbindelse med to af praktikforløbene.

Der er muligheder for at vælge praktikophold i udlandet.


Læs mere om skolen og studiemiljøet.