SKT

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere

 


  • Uddannelse

Der udbyder følgende fire uddannelser:

  • Professionsbacheloruddannelse: Den treårige uddannelse til tandplejer
  • Erhvervsuddannelse: Den treårige uddannelse til tandklinikassistent
  • Erhvervsuddannelse: Det treårige grundforløb i uddannelsen til laboratorietekniker
  • Akademiuddannelse: Den toårige uddannelse til klinisk tandtekniker (en overbygning på uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent)

Hver uddannelse har en studievejleder tilknyttet, som kan hjælpe med råd og vejledning.

Skolen tilbyder skolepraktik til tandklinikassistentelever og tandteknikerelever, der ikke kan finde en praktikplads, så de får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

I de kommende år vil der ske store ændringer inden for den private tandpleje med sammenlægning af flere små praksis til større enheder. Samme tendens ses i den kommunale tandpleje, hvor  storklinikker vinder frem. Alle disse forandringer medfører en ændret arbejdsfordeling i teamet, som i mange tilfælde medfører et efteruddannelsesbehov. Det er en del af SKT’s vision at være med til at dække dette behov.

Det er skolens politik at tilrettelægge og udbyde efteruddannelse i samarbejde med såvel den private som den offentlige tandpleje for at imødekomme det efteruddannelsesbehov, som de igangværende strukturændringer indenfor tandplejen vil medføre.


  • Færdiguddannede 2016 

 

 

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere

  • På Facebook

Åbent hus på EUD-uddannelsen

Se nærmere på facebook:

www.facebook.com/klinikassistentaarhus

E-læringsprogram i mundpleje

Dette e-læringsprogram om mundpleje er udarbejdet i samarbejde mellem Sygeplejeuddannelsen på VIA-Randers og Tandplejeruddannelsen på SKT, Health, AU og henvender sig til alle faggrupper med interesse i screening af mundhulen: Link mundpleje

Arrangementer

IOOS Efter- og  videreuddannelse

Se planen for moduler i foråret 2017 på Akademiuddannelsen i odontologisk praksis  og Diplomuddannelsen i oral helse. For de moduler, der oprettes, er ansøgningsfristen forlænget til 21. august. 

Der er stadig plads på flere kurser på IOOS Sommerskole 2017. Sidste frist er 7. august.