Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere

Du er her: AU » Om AU » SKT

SKT

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere

 

Studiestart - info til vore nye studerende 2016

Tandplejer (professionsbacheloruddannelsen i tandpleje)

Klinisk tandtekniker

Grundforløbselever tandklinikassistenter eller laboratorietandteknikere


  • Uddannelse

SKT udbyder følgende fire uddannelser:

  • Professionsbacheloruddannelse: Den treårige uddannelse til tandplejer
  • Erhvervsuddannelse: Den treårige uddannelse til tandklinikassistent
  • Erhvervsuddannelse: Det treårige grundforløb i uddannelsen til laboratorietekniker
  • Akademiuddannelse: Den toårige uddannelse til klinisk tandtekniker (en overbygning på uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent)

Hver uddannelse har en studievejleder tilknyttet, som kan hjælpe med råd og vejledning.

Skolen tilbyder skolepraktik til tandklinikassistentelever og tandteknikerelever, der ikke kan finde en praktikplads, så de får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

I de kommende år vil der ske store ændringer inden for den private tandpleje med sammenlægning af flere små praksis til større enheder. Samme tendens ses i den kommunale tandpleje, hvor  storklinikker vinder frem. Alle disse forandringer medfører en ændret arbejdsfordeling i teamet, som i mange tilfælde medfører et efteruddannelsesbehov. Det er en del af SKT’s vision at være med til at dække dette behov.

Det er skolens politik at tilrettelægge og udbyde efteruddannelse i samarbejde med såvel den private som den offentlige tandpleje for at imødekomme det efteruddannelsesbehov, som de igangværende strukturændringer indenfor tandplejen vil medføre.

Færdiguddannede 2015

Læs og se billeder

 

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere

  • På Facebook

Åbent hus på EUD-uddannelsen

Se nærmere på facebook:

www.facebook.com/klinikassistentaarhus

E-læringsprogram i mundpleje

Dette e-læringsprogram om mundpleje er udarbejdet i samarbejde mellem Sygeplejeuddannelsen på VIA-Randers og Tandplejeruddannelsen på SKT, Health, AU og henvender sig til alle faggrupper med interesse i screening af mundhulen: Link mundpleje

Arrangementer

 SKT's efter- og  videreuddannelse

SKTs sommerskole 16. - 18. august - se det spændende program. Tilmeldingsfrist 1. august.

Kursus i ledningsanalgesi for tandplejere: 23.-24. august. 

Du kan stadig nå at søge ududte modler på Diplomuddannelsen i oral helse samt Videreuddannelsen i odontologisk praksis - ansøgningsfristen er forlænget til 10. august. 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.07.2016