Tandklinikassistent

Klinikassistent - et arbejde med mennesker og sundhed

Uddannelsen er koncentreret om patientservice, forebyggelse af tandsygdomme, assistance ved tandbehandling, klinikhygiejne og klinikadministration. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på en tandklinik.

Klinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans, praktisk håndelag og besidde evne til samarbejde og kommunikation.

Klinikassistenten kan få arbejde på private tandlægeklinikker og i kommunal tandpleje. Der er muligheder for praktik og job i udlandet.

Patientkontakt
Som klinikassistent er du ofte den første patienten møder på tandklinikken. Du er klinikkens ansigt udadtil og spiller en central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære og kultur. Psykologi og patientservice er derfor vigtige elementer i uddannelsen.

Dobbeltrolle ved tandlægestolen
Når patienten sidder i tandlægestolen skal du kunne fornemme, hvornår patienten har brug for en beroligende hånd. Samtidig skal du yde tandlægen effektiv assistance ved hele tiden at sørge for de rigtige instrumenter og materialer.

Klinikkens hygiejne
Det er helt afgørende for patientens oplevelse af tryghed og sikkerhed, at klinikkens hygiejne er i top. Ikke mindst ved operationer har tandlægen brug for en effektiv hjælp, der gennem en hygiejnisk arbejdsteknik sikrer den optimale operationshygiejne, og den opgave bliver du specialuddannet til.

Selvstændige patientopgaver
Som klinikassistent kan du selv have patienter i stolen. Du kan afpudse og fluorbehandle tænder, undervise i tandbørstning og tage røntgenbilleder. De praktiske dele af opgaverne træner du på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Du skal også have fag som f.eks. regnskab, så du kan varetage de administrative funktioner på en tandklinik.

Undervisning
Især i den kommunale tandpleje deltager klinikassistenten i det pædagogiske arbejde med vejledning i mundhygiejne på børn. Det foregår både på klinikken, i børnehaver og i skoleklasser.

Job - også i udlandet
Uddannelsen til klinikassistent er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på den tandklinik, du er ansat. Du kan blive elev i en privat tandlægepraksis eller i den kommunale tandpleje. Du har også muligheder for praktik og job i udlandet.

Videreuddannelse
Som færdiguddannet klinikassistent har du mulighed for at videreuddannelse: