Studiemiljø

Fagligt miljø
Skolens tætte integration med Tandlægeskolen præger i høj grad studiemiljøet. Her uddannes alle personalekategorier indenfor tandplejeteamet, tandklinikassistenter, tandlæger, tandplejere, tandteknikere og kliniske tandteknikere. Det udnyttes i undervisningen og er med til at skabe et levende miljø - fagligt og socialt.

Kvalitetsudvikling
Skolen arbejder systematisk med udvikling af kvaliteten i uddannelserne. Vi anvender den seneste viden om pædagigik og læring i tilrettelæggelse af undervisningen og det teoretiske og praktiske indhold er i høj grad baseret på de nyeste resultater indenfor forskning og behandling. Desuden justerer skolen løbende undervisningen på baggrund af årlige evalueringer fra studerende og praktikværter.

Undervisning
Undervisningen ligner det virkelige liv og er centreret om konkret arbejdsopgaver i form af patientbehandling, projektarbejde og praktik. Den foregår såvel på klinikker, på laboratorier, i computerrum og i klasseværelser. Den teoretiske viden er placeret som redskabsstof for de praktiske og projektorienterede forløb og end del foregår som selvstudium med pc-understøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Dialog og indflydelse
Skolen lægger vægt på at indgå i aktiv dialog med de studerende om udviklingen af undervisningen. Som supplement til de årlige evalueringer, inviterer skolen med reglemæssige mellemrum til møder med fælles refleksion og udvikling af krative ideer.


Skolens faciliteter

Kantine. Studenterhusfonden ved Aarhus Universitet laver mad til de sultne – både studerende, lærere og patienter ved SKT. Der serveres hver dag en lun ret, herudover kan man købe sandwichs, smørrebrød, slik, frugt, kager og drikkevarer. Om sommeren bliver kantinen udvidet med udendørs grøn gård. Åbningstid: Mandag - torsdag 8.00 – 15.00, fredag 8.00 – 14.00

Boghandel.  Medicinerbogladen, Nørre Allé, Gad Stakbogladen på Aarhus Universitet og Århus Bogcafé, Nørregade 24, fører faglitteratur indenfor det sundhedsvidenskabelige felt.

Biblioteker. Som studerende får du brug for at kunne få fat i faglitteratur. Der henvises til følgende biblioteker: Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek, Victor Albeck Bygningen, Vennelyst Boulevard, 
tlf. 8946 2362 og Statsbiblioteket, Aarhus Universitet.

For at blive bruger af bibliotekerne på Aarhus Universitet, skal du på nettet gå ind på adressen: www.statsbiblioteket.dk - ny bruger. Her skal du blandt andet opgive din e-mailadresse. Når du er blevet registreret som bruger, skal du huske at medbringe dit sygesikringskort ved lån af bøger.

Udover disse kan du bruge kommunens biblioteker, hvor Århus Kommunes Hovedbibliotek, Mølleparken, Møllegade 1, 8000 Århus C, er det største i byen.

Computerrum. SKT råder over flere IT-rum med i alt 70 elev-computere. Udover computerne har skolen det sidste nye inden for AV-udstyr fx data-projektorer, scannere og digital-kameraer. Computer- og IT-rummene anvendes primært til IT-undervisning, selvstudium via computerstyrede undervisningsprogrammer og som arbejdsrum, når de studerende arbejder med projekter.

Klinikker. En stor del af undervisningen på SKT foregår på klinik. Skolen råder over adskillige klinikker med alt det nødvendige udstyr.

Skolens sociale liv
SKT og Tandlægeskolen er en stor skole med mange hundrede studerende og med masser af aktivitet. Udover det daglige samvær med studiekammerater, nye og gamle venner er der mange tilbud om socialt samvær. Der er den festlige kapsejlads mod medicinerne i Vennelystparken hvert forår. Der er julefrokost og rusture, hvor både lærere og elever deltager og der er caféaftener og udflugter ud i det danske land.

Vil du være med til at præge skolen og dens udvikling, kan du melde dig ind i Odontologisk Forening (OF), hele Tandlægeskolens studenterforening. OF er først og fremmest en studenterpolitisk organisation og et serviceorgan for dig og dine medstuderende. Men det er også festudvalget, der hvert år arrangerer fester: semesterstartsfest, julefrokost, fastelavnsfest, forårsfest, øl ad Libitum og fredagsbarer.

Tilbudene er mange, og det er op til dig selv at vælge, hvor stor en del du vil være af det sociale liv på Tandlægeskolen.

Læs her om STUDENTERHUSÅRHUS
Tilmeld dig Campus - nyhedsbrevet


Ny i Århus
For 1000 år siden sejlede vikingerne rundt i en lille dansk fjord, fandt en å og lagde til. De byggede en by op omkring åen, og de kaldte byen Århus. Vikingerne har for længst forladt Århus og byen er gået i arv til de 300.000 århusianere, der i dag fortsætter livet omkring åen.

Århus er i dag hjemsted for mange skoler og institutioner for videregående uddannelser, og her bor ca. 33.000 unge under uddannelse. Dette giver Århus et sus af liv og ungdom.

Udover et levende cafémiljø omkring den gamle å, byder byen på forlystelser i Tivoli Friheden, koncerter på de mange spillesteder, et splinternyt Kunstmuseum, et væld af teaterstykker og så er der selvfølgelig Århus Festuge.