Optagelse

Til dig, der lige er blevet optaget på uddannelsen
Her vil du i løbet af kort tid finde mere information om din nye uddannelse

Vil du vide mere
- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning, kan du kontakte os
  eller læse mere her.  - om uddannelsens indhold eller om, hvordan du kvalificerer dig til optagelse, 
  kan du kontakte studievejleder Lillian Hansen - tlf. 8716 8285/2899 2257
- om praktiske ting, fx udfyldelse at tilmeldingsblanketten, kan du kontakte
  Studiesekretær Jette Woetmann, tlf. 8715 3081

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold eller om hvordan, du kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte
  studievejleder Lillian Hansen tlf. 8716 8285/2899 2257
- om praktiske ting, fx udfyldelse at tilmeldingsskemaet, kan du kontakte studiesekretær
  Jette Woetmann (tlf. 8715 3081).

Vil du tilmeldes
- kan du hente et tilmeldingsskema til uddannelsen på www.optagelse.dk

Skolestart

Vi starter nye hold på følgende dato:

2017
16. januar (grundforløb 2)
18. august (grundforløb 1)
18. august (grundforløb 2)

2018
22. januar (grundforløb 2)