Specialtandpleje

Det giver modulet

Modulet er for dig, som har eller fremover skal have ansvar for forberedelse og assistance ved oralkirurgiske indgreb på klinikken. Du får en grundig baggrundsviden og opnår kompetencer til selvstændigt at gennemføre kvalitetssikring af procedurerne ved oral kirurgisk behandlinger samt ledelse, uddannelse og supervision af kolleger.   

Emner på modulet

  • Sygdoms- og sundhedsopfattelse og etik, herunder historik i forhold til målgruppen
  • Sundhedspædagogik, kommunikation og forebyggende indsatser
  • Det eksisterende lovgrundlag, herunder patientrettigheder
  • Epidemiologi og specielle karakteristika hos større grupper af personer med nedsat og psykisk funktionsevne.
  • Medicinske tilstande og farmakologi
  • Praktisk klinisk odontologiske behandlingsprincipper hos de større grupper af funktionshæmmede patienter, herunder anvendelse af sedering og generel anæstesi
  • Tværfagligt samarbejde med vigtige nøglepersoner

Omfang

5 ECTS point. Der er 4-6 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium.

Opgave

Du udarbejder en skriftlig modulopgave med udgangspunkt i et eller flere af modulets temaer. 

Modulprøve

Modulprøven udgøres af den skriftlige opgave. Der lægges vægt på:

  • Relevansen af udvalgte begreber/teorier/behandlinger i forhold til opgavens formulering/problemstilling
  • Den studerendes evne til at analysere og diskutere de udvalgte begreber og teorier
  • Opgavens struktur

Modulansvarlig

Helle Hornhaver, tandlæge, IOOS, Health, Aarhus Universitet