Ledningsanalgesi for tandplejere

KURSUS Ledningsanalgesi for tandplejere med A-autorisation som har erfaring i infiltrationsanalgesi 
TYPE    Efteruddannelse, Åben uddannelse 
BESKRIVELSE

Bemærk at selv om ledningsanalgesi nu er en del af professionsbacheloruddannelsen i tandpleje, indgår denne form for analgesi ikke i tandplejerens virksomhedsområde og er derfor en uddelegeret opgave i henhold til autorisationsloven.

Kurset består af teori og praktiske øvelser.

Teori:

  • Reglerne for uddelegering, herunder rammedelegering
  • Anatomi og neurofysiologi
  • Komplikationer og risikopatienter
  • Lokalanalagesi: Virkning, valg af præparat, teknik. Kort brush-up om infilatraionsanalgesi, Mandibularanalgesi
  • Tuberanalgesi
  • Bedøvelse af n.palatinus major og n.incisivus

Praktisk på klinik:

  • Mandibularanalgesi
  • Tuberanalgesi
 
VARIGHED 2 dage
UNDERVISNINGSFORM Teori og praktiske øvelser, hvor kursisterne arbejder sammen i grupper af 3 og lærer at lægge bedøvelse på hinanden.
KURSUSMATERIALE Pensum for kurset er bogen: J.A. Baart & H.S. Brand - Local Anaestesia in Dentistry, som er inkluderet i kursusprisen. Du får bogen tilsendt inden kurset
KURSUSBEVIS Der udstedes kursusbevis
DELTAGERANTAL Max. 18
KURSUSGIVERE

Helle Hornhaver, tandlæge
Jan Hejle, tandlæge
Jan Tagesen specialtandlæge i kirurgi
Inger Gammelgaard, tandlæge
Dorte Gjesse, tandlæge

Alle Institut for Odontologi og Oral Helse, Health, Aarhus Universitet 

PRIS I 2016 kr. 3.900
TID Pt. er der ikke fastlagt et kursus, men har det interesse - så kontakt os
for at komme på en interesseliste.
TILMELDING Elektronisk via Webshop    
HENVENDELSE Kursussekretær Grete Pedersen, tlf. 87 15 30 79, grete.pedersen@au.dk