Laboratoriearbejde

KURSUS Laboratoriearbejde
TYPE    Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.
Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau). 
BESKRIVELSE

Indhold:

  • Fremstilling og cementering af langtidsprovisorier
  • Individuelle skeer
  • Individuelle skinner, fx bidskinner og blegeskinner
  • Pudsning og polering af proteser
Miljø- og sikkerhedsmæssige forholdsregler
VARIGHED 1 uge
DELTAGERTAL Max. 16
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.
KURSUSMATERIALE Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS Kr. 3.400
TID

2017

Uge 14        Uge 41

Se også: EVU's kursus- og aktivitetskalender.

HENVENDELSE Studiesekretær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk