Kvalitetsstyring af klinikhygiejnen

KURSUS Kvalitetesstyring af klinikhygiejne
BESKRIVELSE

Kursus, hvor du bliver opdateret om klinikhygiejne og under forløbet udarbejder klinikkens egen hygiejnemanual.

  • Krav til hygiejne
  • Introduktion af styringsværktøjet ”Det interaktive hygiejneskema"
Opdatering om klinikhygiejne: Hygiejnisk adfærd, rengøring, pleje og  desinfektion af instrumenter og udstyr og sterilisering
TYPE

Efteruddannelseskursus, Åben uddannelse

Kan også tilbydes som målrettet kursus på klinikken, f.eks. i forbindelse med indretning af ny sterilisation eller som opdatering af klinikkens personale.
VARIGHED

2 dage, eller efter aftale.

Mellem kursusdagene arbejder kursisten med hygiejnemanualen hjemme på klinikken.
UNDERVISNINGSFORM Oplæg og praktisk arbejde med udarbejdelse af klinikkens egen hygiejnemanual ved hjælp af styringsværktøjet “Det interaktive hygiejneskema”
KURSUSMATERIALE Kursusmateriale fremsendes til kursisten før kurset.
DELTAGERANTAL Max. 10
KURSUSBEVIS Ved gennemførelse af kurset udstedes kursusbevis.
KURSUSGIVER Faglærer Lillian Hansen
PRIS Aftales
TID Der er i øjeblikket ikke fastlagt kurser.
HENVENDELSE Kursussekretær Grete Pedersen, tlf. 87 15 30 79, grete.pedersen@au.dk