Censorer

  • Censorkorpset ved tandplejer- og den kliniske tandteknikeruddannelse ved SKT i Aarhus

Censorkorps fælles med SKT i København.

Censorformand:   Overtandlæge Poul Folke, pfc@tdcadsl.dk
Næstformand:     
Næstformand:      Overtandlæge Lene Esmark, less01@frederiksberg.dk

Sekretariatsbistand for censorformandskabet i perioden: SKT i Århus.

Liste over censorkorpset.

Sekretariatsbistand:
Studiesekretær for tandplejer- og den kliniske tandteknikeruddannelse: Søren Dam, AU Studier, Health
Studieleder for tandplejeruddannelsen og den kliniske tandteknikeruddannelse: studieleder: Lene Martinussen, SKT
SKT's sekretær Klaus Balle Jørgensen, SKT

Censorformandskabets rapport for
2009 
2010 
2011
2012/13 
2014

Ansøgning om optagelse i censorkorps: (nye procedurer er under udarbejdelse)
- ansøgningsskema for censorer på tandplejeruddannelsen og den kliniske tandteknikeruddannelse
- vejledning til ansøgning

Aflønning af censorer:

Øvrige blanketter:

Studieordninger:

Gældende bekendtgørelser og retningslinier for censorer ved SKT, Health, AU:

Gældende studieordninger:

Ophævelse af pligtig afgangsalder på 70 år for censorer (link)

Elektronisk indtastning af eksamensresultater på Aarhus Universitet:

  • Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i det studieadministrative system ”STADS VIP”.
  • Sådan gør du som censor
  • Som censor får du yderligere information elektronisk, når eksamensprotokollen åbnes for eksaminator og censor fra studiesekretæren på Health: Søren Dam.