Aftagerpanel

Aftagerpanel SKT, Health, Aarhus Universitet 2014

Anette Norman Tandplejer Karolinska Instituttet Anette.Norman@ki.se (+46 70 37 11 172)
Kamilla Bergström Ph.d. Tandplejer Københavns Universitet mail@kamillabergstrom.dk
privat praksis
 (29 72 52 79)
Helle Arbo Løjstrup Tandplejer privat praksis Aarhus loystrup@profibermail.dk  (20 72 41 70)
Bente Lausch Pædagogisk konsulent Aarhus lauschbente@gmail.com
Rasmus Antoft Institutleder Institut for Sociologi og Socialt Arbejde (Sociolog) as@socsci.aau.dk  (99 40 81 04)
Flemming Mogensen Klinisk Tandtekniker Viborg finoeen@gmail.com (86 68 07 77)
Annette Hein-Sørensen Sundhedschef Vallensbæk Kommune ahs@Vallensbæk.dk  (47 97 41 10)
Lone Sander Ph.d. tandlæge Privat praksis, Aarhus sander-kjeldsen@mail.dk  (86 12 73 50)
Inge Aarslev Specialtandlæge i ortodonti Aalborg Kommunes Tandpleje iaa-fb@aalborg.dk  (99 31 28 60)
Henning Tønning Centerchef Overtandlæge – MPM Center For Tandpleje i Odense Kommune hmt@odense.dk (65 51 55 00)