Elev i skolepraktik på SKT

En målrettet sundhedsuddannelse med fokus på patientpleje og service

At være elev i skolepraktik erstatter det at være ansat som elev i en virksomhed. Din virksomhed hedder Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og der gælder næsten de samme regler for dig, som for enhver anden elev, der har en elevplads på en tandlægeklinik.

Målet med skolepraktikken er, at hjælpe eleven med at få en ordinær uddannelsesaftale. Derfor er undervisningen tilrettelagt således at den fører eleverne frem til samme reelle erhvervs- og videreuddannelseskompetence som den ordinære tandklinikassistentuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven.

For at tilgodese dette mål, suppleres skolepraktikken på tandlægeskolens klinikker. Desuden er der mulighed for at komme i praktik på en tandklinik, benævnt virksomhedsforlagt undervisning VFU.

 
Uddannelsen som skolepraktikelev (SKP elev) indebærer bl. a. at du:

- er i praktik på skolen, hvor du kan dygtiggøre dig både teoretisk og praktisk ved at samarbejde med tandlægestuderende, tandplejerstuderende og deres patienter.

Dette foregår på/ved:

  • Fællesklinikkerne på 2. og 3. etage.
  • Klinikassistentklinikken på 3. etage.
  • Arkivering af patient journaler i informationerne på 2. og 3. etage.
  • Tandplejerklinikken 3. etage.
  • Tandplejernes børneklinik kaldet ”Buffen”  2. etage.
  • PA-kirurgi afsnittet på 2. etage (Kun ved at deltage i specielt projekt).
  • Røntgenafdelingen på 1. etage.
  • Evt. kirurgisk afdeling på 1. etage.
  • OR /tandreguleringsafdelingen på 2. etage.
  • Børneafdelingen på 2. etage.

- får genopfrisket din viden fra grundforløbet, samt udbygget din teoretiske viden indenfor faget. Dette sker som undervisning, opgaver samt projektarbejde.

- får lavet en individuel uddannelsesplan, som tilrettelægges efter dine kompetencer og efter gældende regler.

-  kan komme ud i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i den private/offentlige tandpleje.

Undervisning mellem skoleperioderne
I perioden op til skoleperioden 1 og 2 vil der være undervisning som relaterer sig til skoleperioderne, så du kan føle dig ”godt klædt på”, både praktisk og teoretisk inden hovedforløbene.

Du skal deltage i hovedforløbene, kaldet skoleperiode 1 og 2.

I de perioder har du også valgfrie specialefag. Dog først efter gennemførelse af skoleperiode 1.

Individuel vejledning
Du har mulighed for at få individuel vejledning/spørgetid i de sidste 2 uger op til din afsluttende skoleprøve.

Ca. 2 gange om året holder vi SKP dage, hvor samtlige SKP elever samles til foredrag og fælles information om nye tiltag osv.

Individuelle samtaler afholdes løbende med den uddannelsesansvarlige kontaktperson, man er blevet tildelt. Man kan selv aftale en individuel samtale ved at henvende sig til den uddannelsesansvarlige, hvis man har en noget man gerne vil drøfte.

Det handler om at opnå faglighed og du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der uddannet i og har erfaring fra faget.

Vi forventer, at du selv tager ansvaret for din uddannelse; at du møder til tiden og passer dine ting.
I skolepraktikken er der plads til dialog og forskellige meninger om tingene.

Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, og at der skal være plads til forskellighed.

Derfor stiller vi krav til, at du møder dine kammerater, undervisere og andre elever og ansatte på skolen med respekt og tolerance.

Til gengæld kan du forvente, at vi behandler dig med respekt og tolerance og vi  finder frem til dine ressourcer og styrker.

Praktiske oplysninger  som du helt sikkert får brug for i din hverdag på skolen. Hvis du derudover kommer til at mangle information og vejledning, har du mange muligheder for at få hjælp. Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer og uddannelsesleder samt i vejledningscentret.

Afslutningsvis ønsker vi dig velkommen på skolen.

Vi håber, du bliver tilfreds med uddannelsen, undervisningen og samvæ­ret med kammerater og ansatte på skolen