Mission og vision

Mission

  • Det er SKT’s overordnede opgave at uddanne klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere til at være kompetente medlemmer af det odontologiske team.
  • SKT bidrager til at skabe teamtandpleje gennem effektiv udnyttelse af de odontologiske mellemuddannelsers faglige og menneskelige kompetencer. Dette gør det muligt at tilbyde høj kvalitet til lavest mulige omkostninger.
  • Det er endvidere skolens opgave at bidrage til efteruddannelse af de ovennævnte grupper samt at varetage skolepraktik for klinikassistenter og tandteknikerelever.

Vision

  • SKT skal tilhøre den internationale elite af uddannelsesinstitutioner indenfor tandpleje og bidrage til øget folkesundhed