Strategi og nøgletal

Studerende
Antallet af studerende på SKT fordeler sig således:
100 tandklinikassistent-elever (årselever)
200 tandplejerstuderende (årligt optag - 70)
  24 kliniske tandteknikerstuderende (årligt optag - 12)
  40 skolepraktikelever

Medarbejdere
Skolen har tilknyttet et personale på ca. 65 årsværk, heraf er ca. 49 er lærere. Desuden har SKT et beskikket censorkorps fælles med SKT i København.

Patienter

Patienterne er fundamentet for skolens kliniske undervisning. SKT tilbyder derfor behandling af borgerne fra såvel lokalområdet som resten af landet.

Kvalitet
Principper for strategiudvikling og systematisk kvalitetsudvikling

Strategier
Mål- og handleplaner
Strategi og handlekort

Resultater
Skolen har en forbedringskultur og anvender systematisk de opnåede resultater til udvikling og forbedringer og involverer studerende, elever og aftagere i udvikling af uddannelserne. På alle nøgleområderne er der sat mål og der gennemføres systematisk dataindsamling på uddannelsesområdet indenfor:  

  • Rekruttering
  • Gennemførelsesprocent – færdiggørelse af studerende/elever
  • Produktion - antal STÅ/årselev
  • Kvalitet - eksamenskarakterer
  • Tilfredshed

Mål og resultater af de seneste tre års målinger på uddannelserne
Tandplejer
Tandklinikassistent
Klinisk Tandtekniker

Se flere Nøgletal fra AU