Nævn og udvalg

Et nyt fælles institutforum er under etablering i det fusionerede Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Der afholdes valg til det nye institutforum i foråret 2017.

 

Studienævnet for tandplejer- og den kliniske tandtekniker uddannelse: 
Medlemmer: 

Formand Studieleder Lene Martinussen
Næstformand: Tandplejerstuderende Marie Louise Pade
Undervisere:
Jensa Ottosdottir Øregaard, Anne-Marie Christensen, Uwe Henriksen og  Helga Largren.
Studenter: 
Maria Brændstrup (TP3), , Marie Louise Pade (TP2), Anne Krøldrup (TP 1), Sara Johanne Lin (KT1) og Palle Beck Mouritsen (KT2)

Uddannelsesrådgiver: Inge Hougaard Ipsen
Referent: Sekretær Klaus Balle Jørgensen

Observatører:
Sektorleder Ulla B. Lindtoft

Uddannelsesudvalg
For uddannelsen til klinikassistent har skolen nedsat et uddannelsesudvalg, der består af repræsentanter for de faglige organisationer samt skolens uddannelsesansvarlige. Udvalget behandler alle spørgsmål om ændringer af indholdet i klinikassistentuddannelsen.

Medlemmer:
Tandlæge Annette Svane, tandlæge Flemming Pedersen, klinikassistent Mette Vallentin Holbech, klinikassistent Kirsten Møller Christensen, samt fra SKT sektorleder Caroline B. Hørsted

Link til nyt fælles samarbejdsudvalg følger snart - (fælles LSU etableret efteråret 2016)

Lokalt arbejdsmiljøudvalg
Skolen har arbejdsmiljøudvalg i fællesskab med Institut for Odontologi. På den fælles hjemmeside vil man kunne finde følgende dokumentation: 

  • oversigt over hele udvalgets medlemmer
  • fysisk ergonomisk APV 2012  for OI og SKT
  • psykisk APV 2013 for OI og SKT
  • årlige arbejdsmiljødrøftelser for OI og SKT
  • evakueringsinstrukser for Tandlægeskolen/SKT

Medlemmer af SKT's lokale arbejdsmiljøudvalg er fra 2015:
Sektorleder Caroline B. Hørsted, faglærer, tandtekniker Mikael Røll og TP-undervisningsassistent Ann Berit Hansen.