Historie

Oversigt over SKT's historie

1973 Tandplejeruddannelsen og den eksaminerede klinikassistentuddannelse starter.
1976 Skolens nye bygninger (en ny fløj på Tandlægehøjskolen) bliver indviet af H. M. Dronning Margrethe.
1979 Den kliniske tandteknikeruddannelse starter.
1982 EFG-klinikassistentuddannelsen starter som forsøgsordning, hvor SKT varetager 2. dels skoleophold.
1988 SKT bliver sammen med Tandlægeskolen et “WHO Collaborating Centre for Oral Health Planning and Research in Third Wold Countries”.
1991 Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent starter.
1991 Praktikpladskompenserende undervisning (senere kendt som skolepraktik) starter for klinikassistent- og laboratorietandteknikerelever.
1992 SKT og Tandlægeskolen bliver sammenlagt med Aarhus Universitet.
1996 Tandplejeruddannelsen bliver forlænget, og tandplejerne får selvstændig autorisation.
1997 Autorisationskurser for tandplejere bliver iværksat under “Åben uddannelse”.
1998 Suppleringskurser for klinikassistenter bliver iværksat under “Åben uddannelse”.
1998 Skolen afholder 25 års jubilæum.
2000 Reform af erhvervsuddannelserne medfører ændring af tandklinikassistentuddannelsen. Grundforløbet som er starten på blandt andet tandklinikassistent- og laboratorie-tandteknikeruddannelsen gennemføres i samarbejde med Aarhus Tekniske Skole. Tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb udvides med mindst 2 uger.
2003 SKT iværksætter ”Sommerskole for tandplejere” (efteruddannelse).
2005 Modtager kvalitetsprisen ' Recognised for Excellence'. 
2007 Diplomuddannelsen i Oral Helse starter.
2008 Tandklinikassistentuddannelsen skifter fra serviceindgang til fællesindgangen i sundhed, omsorg og pædagogik, og Laboratorietandteknikeruddannelsen skifter fra service- til fællesindgangen produktion og udvikling. SKT godkendes til grundforløb til fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik, samt til hovedforløb for tandklinikassistentuddannelsen og laboratorietandteknikeruddannelsen gennemføres i samarbejde med Aarhus Tech.
2009 Klinisk Tandteknikerassistentuddannelsen starter med 5 uger på SKT, uddannelsen udbydes af Københavns tekniske skole.
2010 Videreuddannelsen i odontologisk praksis starter.
2010 Ny uddannelse Professionsbachelor i Tandpleje godkendt med studiestart 1. september 2011. 
2011 SKT bliver en del af Health, Aarhus Universitet med institutlignende status.
2013 SKT har 40 års jubilæum og sommerskolen har 10 års jubilæum