Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) beskæftiger sig med sundhedsfremme, sundhedspædagogik og forebyggelse samt tidlig indsats overfor caries og parodontale lidelser. Skolens kernekompetence er udbud af tandfaglige uddannelser tilrettelagt på et videns- og udviklingsorienteret grundlag.

Som led i den kliniske undervisning tilbyder skolen behandling af borgerne fra såvel lokalområdet som resten af landet. SKT er tilknyttet HEALTH med institutlignende status.

 

Om SKT

Fagligheder

Se skolens udbud af tandplejefaglige uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.

Strategi og nøgletal

Se skolens strategi for 2013-2017 samt mål og resultater fra de seneste tre år.