Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) beskæftiger sig med sundhedsfremme, sundhedspædagogik og forebyggelse samt tidlig indsats overfor caries og parodontale lidelser. Skolens kernekompetence er udbud af tandfaglige uddannelser tilrettelagt på et videns- og udviklingsorienteret grundlag.

Som led i den kliniske undervisning tilbyder skolen behandling af borgerne fra såvel lokalområdet som resten af landet. SKT er tilknyttet HEALTH med institutlignende status.

 

Til nye patienter på tandplejer- og den kliniske tandteknikeruddannelsen

Indskrivningsgebyr ved indskrivning til behandling hos tandplejer- eller klinisk tandteknikerstuderende

Pr. 1. september 2017 skal nye patienter betale et gebyr på 300 kr. ved indskrivning til behandling på uddannelserne.

Gebyret dækker omkostninger i forbindelse med indskrivning og undersøgelse, eventuelle røntgenoptagelser, forbrug af engangsartikler og udarbejdelse af behandlingsplan.

Gebyret betales efter første besøg og inden behandling påbegyndes. Der kan betales med dankort/betalingskort i Informationen ved hovedindgangen. Der modtages ikke kontanter.

Det vil også være muligt at få udstedt en faktura, hvis man ikke har et betalingskort. Fakturaen skal dog betales hurtigst muligt.

Videre undersøgelse og behandling iværksættes, når indskrivningsgebyret er betalt og ved manglende betaling annulleres indskrivningen.

 

Ulla Bæk Lindtoft
Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS), september 2017

Om SKT

Fagligheder

Se skolens udbud af tandplejefaglige uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.

Strategi og nøgletal

Se skolens strategi for 2013-2017 samt mål og resultater fra de seneste tre år.