Kontakt

Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C.
Tlf: 8716 7400

CVR-no. 31 11 91 03
EAN-no. 5798000419414
Sted no.: 4811
E-mail: ohcare@au.dk

Fakturaer modtages kun elektronisk via virk.dk/nemhandel:
www.virk.dk/myndigheder/stat/Digitaliseringsstyrelsen/NemHandel_Fakturablanket

Kort

Ledelse: 
Viceinstitutleder:  Anne B. Christensen,  tlf. 8716 7649
Sekretariatsleder:  Kirsten Sender,  tlf. 8716 7669
Praktikcenterleder:  Dorte Lindelof,  tlf. 8716 8761
SektorlederCaroline B. Hørsted,  tlf. 8716 8283
Sektorleder: Ulla Bæk Lindtoft,  tlf. 8716 7098
Studieleder:  Lene Martinussen,  tlf. 8716 7079
Sektorleder:  Helga Largren,  tlf. 8716 7087

Skoleforum/studienævn*:
Konst. skoleleder: Anne B. Christensen
Underviser klinikassistentuddannelsen*: Helle Hornhaver, Lillian Hansen
Underviser tandplejeruddannelsen*: Jensa Ottosdottir Øregaard, Anne-Marie Christensen
Underviser den kliniske tandteknikeruddannelse*:  Helga Largren
TAP-personale (administration):  Kirsten Sender 
TAP-personale (klinik):  Jette B. Mortensen  
Tandplejerstuderende 1. år*:  Maria Brændstrup
Tandplejerstuderende 2. år*:  Mette H.B. Winther  
Tandplejerstuderende 3. år*:   Christina T. Dencker
Klinisk tandtekniker-studerende 1. år*:  Tina Kjærulff
Klinisk tandtekniker-studerende 2. år*: 
Adam Maabari Skovbjerg

Observatører*:  Sektorleder Caroline B. Hørsted, Sektorleder Ulla B. Lindtoft, Studieleder Lene Martinussen

Sekretariat: 
Sekretariatsleder Kirsten Sender, tlf. 8716 7669
Sekretær Linda Jensen, tlf. 8716  8397
Sekretær Klaus Balle Jørgensen 8716 8523
AC-konsulent Rie Borgkvist, 8716 8276
Multimediedesigner Kim Sørensen, 8716 8275

Efter- og videreuddannelse:
tlf. 8716 8274 Koordinator for efter- og videreuddannelsen Helle Hornhaver
tlf. 8715 3079 Kursussekretær Grete Pedersen

Tandplejeruddannelsen
tlf. 8716 7098 Sektorleder  Ulla B. Lindtoft 
tlf. 8716 7079 Studieleder Lene Martinussen
tlf. 8715 3076 Studiesekretær/uddannelsesadministrator Søren Dam, Studieadministrationen Health 
tlf. 8716 7859 Studievejleder Mette Aakjær
tlf. 8716 7824 Studievejleder Anne-Marie Christensen

Klinikassistentuddannelsen
tlf. 8716 8283 Sektorleder Caroline Bindslev Hørsted
tlf. 8716 8251 Praktikcenterleder Dorte Lindelof
tlf. 8715 3081 Studiesekretær Jette Woetmann
tlf  8715 3082 Studiesekretær Connie Bækby
tlf. 8716 8054 Praktikpladskoordinator Susanne Rimmer
tlf. 8716 8285 Studievejleder Lillian Hansen  

Skolepraktikordningen for laboratorietandteknikere
tlf. 2945 4276 Klinisk tandteknikerinstruktør:
Chris Ejlerskov samt tandtekniker Britt Bomberg

Skolepraktikordningen for tandklinikassistenter/Praktikcenter
tlf. 8716 8251 Pratikcenterleder Dorte Lindelof
Kontakt praktikpladskonsulenterne på tlf. 8716 7092.
Hovedansvarlig: Renata Rasmussen tlf. 23476082 i dagtimerne.
   

Laboratorietandteknikeruddannelsen
tlf. 8715 3081 Studiesekretær Jette Woetmann 
tlf. 2899 2087 Faglærer Mikael Røll

Den kliniske tandteknikeruddannelse
tlf. 8716 7087 Sektorleder Helga Largren
tlf. 8716 7069 Studieleder Lene Martinussen
tlf. 8715 3076 Studiesekretær/uddannelsesadministrator Søren Dam, Studieadministrationen Health,

Presse
tlf. 8716 8276 /2349 1365 AC-konsulent, journalist Rie Borgkvist

Kvalitet
tlf. 8716 8276 AC-konsulent, journalist Rie Borgkvist

Medarbejdere
Telefon og e-mail-liste

Web-redaktør
tlf. 8716 8276 AC-konsulent, journalist Rie Borgkvist