Optagelse

Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbacheloruddannelse, som giver autorisation. Det er en moderne og bredt sammensat sundhedsuddannelse, der består af følgende elementer: 
• Sundheds- og naturvidenskabelige fag. 
• Humanistiske- og samfundsvidenskabelige fag.
• Tandplejefaget med odontologiske fag.  

Optagelse på tandplejeruddannelsen foregår gennem Den Koordinerede Tilmelding. Studiestart er ultimo august.

Du skal have en af følgende eksamener/uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx) eller højere handelseksamen (hhx)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med dansk, engelsk og naturfag på C-niveau.
 • En relevant erhvervsuddannelse med dansk, engelsk og fysik eller kemi eller naturfag eller matematik på C-niveau.

Kvote 1 - med ansøgningsfrist 5. juli
Hvis du søger optagelse i kvote 1, skal du have en dansk adgangsgivende eksamen. Følgende eksaminer er adgangsgivende:                                           

 • Studentereksamen
 • HF, HHX, HTX
 • Gymnasialt Indslusningskursus for Flygtninge (GIF)
 • HF for fremmedsprogede.

Kvote 2 - med ansøgningsfrist den 15. marts
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen eller ønsker din adgangsgivende eksamen vurderet sammen med dine øvrige kvalifikationer, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Det samme skal de, der har bestået en eller flere af følgende eksaminer/prøver:                

 • Adgangsprøven til de videregående social- og sundhedsuddannelser
 • En relevant erhvervsuddannelse
 • Uddannelsen til social- og sundhedsassistent
 • For udenlandske ansøgere: Studieprøven eller HF dansk med både mundtlig og skriftlig eksamen.

Levnedsbeskrivelse/motiveret ansøgning
Når du søger via kvote 2 skal  din ansøgning vedlægges en levnedsbeskrivelse/motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden.

Dit helbred skal være i orden
Hvis du har svag ryg, en hud- eller gigtlidelse, råder vi dig fra at søge ind på tandplejerstudiet. Tandplejerens arbejdsstillinger er belastende. Hyppig håndvask samt brug af specielle rengøringsmidler og medikamenter kan virke hudirriterende.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema til Den Koordinerede Tilmelding ligger elektronisk på www.au.dk fra starten af februar i ansøgningsåret.

Ansøgningen skal sendes elektronisk eller pr. post til

Aarhus Universitet
Bacheloroptaget
Fredrik Nielsens Vej 5
Postboks 888
8100 Århus C.

Tlf: 8715 0720
optagelse@au.dk
www.au.dk

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold, kan du kontakte studievejlederen.
- om optagelse på tandplejeruddannelsen, kan du kontakte Studiekontoret på Aarhus Universitet

Introdage og studiestart
Introdage :  Sædvanligvis to dage i slutningen af august
Studiestart : Ca. 1. september

Læs mere om optagelse på Aarhus Universitet

 

 

Realkompetencevurdering