Professionsuddannelse i tandpleje (tandplejer)

Tandplejer - et fag med mening og muligheder

Tandplejeren arbejder med sundhedsfremme, forebygger og standser tandsygdomme, dels gennem kliniske undersøgelser og behandlinger og dels gennem vejledning og undervisning af den enkelte patient og grupper. Uddannelsen er koncentreret om kliniske teorifag, patientbehandling og sundhedspædagogiske projekter.

Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbacheloruddannelse, som giver autorisation. Det er en moderne og bredt sammensat sundhedsuddannelse, der består af følgende elementer: 
• Sundheds- og naturvidenskabelige fag. 
• Humanistiske- og samfundsvidenskabelige fag.
• Tandplejefaget med odontologiske fag.  ´


Tandplejeren skal have praktisk håndelag, besidde pædagogisk og psykologisk sans, evne til samarbejde og kommunikation og kunne formidle facts på kreativ vis.

Tandplejeren kan få ansættelse på private tandlægeklinikker, i kommunal tandpleje eller på institutioner. Tandplejeren kan starte egen klinik, evt. i klinikfællesskab med tandlæger. Der er gode muligheder for praktikophold og job i udlandet.

Sundhedsfremme
Patienten skal tage ansvar og gøre det daglige arbejde for at bevare sunde tænder hele livet. Tandplejeren skal skabe mulighederne.

Som tandplejer er du ekspert i dit fag, men patienten er ekspert i sit liv. Samarbejde er derfor fundamentet i alt sundhedsarbejde. Tandplejeruddannelsen fokuserer ikke kun på munden, men inddrager hele mennesket, dets levevilkår og livsstil.

Sunde tænder er alles ret
Tandplejeren skal være en god håndværker, kunne undersøge tænder og mund, stille diagnoser og lægge behandlingsplan for både børn og voksne. Og det uanset om patienten er 3 eller 80 år, går i skole, bor på plejehjem, eller er alvorligt syg og indlagt på hospital, er psykisk eller fysisk handicappet og bor på institution. Psykologi, pædagogik og kommunikation er tandplejerens vigtigste redskaber til en god kontakt med det enkelte menneske.

Fra tandlægestolen til underviser i klasselokaler
Som tandplejer skifter du ofte rolle og rum. Fra at være behandler ved tandlægestolen til underviser i klasselokaler, fra at planlægge og samarbejde med tandlæger, lærere, sundhedsplejersker og pædagoger til skrivearbejde foran computeren eller kreativt arbejde med undervisningsmateriale. Tandplejeren skal indsamle oplysninger, analysere, konkludere og handle. Det gælder både den enkelte patient, og handlingen hedder behandling, eller når det drejer sig om en større gruppe af småbørn, teenagere, sygeplejeelever eller socialt belastede mennesker, og handlingen hedder undervisning.

Teori og praksis
Under uddannelsen skal du omsætte din teoretiske viden og anvende den i arbejdet på klinikken og i sundhedspædagogiske projekter  fx  på skoler, plejehjem og hospitaler. Projekterne planlægges og udføres i grupper med læreren som vejleder. På klinikken møder du mange forskellige patienter, og du lærer at koble teorien fra forelæsningerne til arbejdet med patienterne på klinikken. I løbet af uddannelsen skal du i praktik 2 gange af hver 5 ugers varighed. Der er gode muligheder for at vælge praktik i udlandet.

Mange jobmuligheder
Som færdiguddannet tandplejer har du mange jobmuligheder. 
•  Du kan få job i en tandlægepraksis herhjemme eller i udlandet, hvor danske tandplejere er
   meget efterspurgte. 
•  Du kan blive ansat i kommunal tandpleje og først og fremmest få med børn og unge
   at gøre.
   Din arbejdstid vil gå med såvel behandling ved tandlægestolen,som undervisning i
   skoleklasser. Flere kommuner tilbyder også tandpleje til ældre på plejehjem. 
•  Du kan starte din egen tandklinik og koncentrere dig om forebyggende behandling af
   patienter evt. i klinikfællesskab med tandlæger.
•  Du kan få job på hospitaler, institutioner og forsorgscentre. I det hele taget kvalificerer
   uddannelsen tandplejeren til at arbejde forebyggende med andre emner inden for
   sundhedssektoren.
 
Videreuddannelse
Sundhedsfaglig diplomuddannelse.