Undervisning

Praktisk relevant undervisning
Undervisningen på SKT ændres løbende så den indeholder den nyeste viden om tandsygdomme og behandlingsprincipper, hvilket sikrer at din uddannelse er opdaterert.

Du bliver undervist af eksperter i de forskellige fag. Lærergruppen på SKT er bredt sammensat. Foruden specialuddannede klinikassistenter, tandplejere, laboratorie-tandteknikere og tandlæger består lærergruppen af kliniske tandteknikere, psykolog, antropolog, folkeskolelærere og multimedie-designer.

Varieret undervisning
Undervisningen foregår såvel på klinikker, på laboratorier, i computerrum, og i klasseværelser. Ofte er den tilrettelagt som projektundervisning, hvor du løser opgaver i grupper med andre elever og med læreren som vejleder. På den måde trænes du i selvstændigt at finde svar på spørgsmål og tage ansvar for din egen indlæring.

Du får også mulighed for at lære noget af teorien gennem selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Træning i selvstændig patientbehandling
Du får god tid ved tandlægestolen til at træne de behandlinger, du selv må udføre på patienterne, f.eks. at pudse tænder, pensle med fluor og tage røntgenbilleder. Du øver dig enten på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.