Studiebeskrivelse

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser -8/7 2016
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - 19/4 2016
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - 15/3 2016


Opbygning

Uddannelsen til klinikassistent er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktisk arbejde på den tandklinik, hvor du er elev. Uddannelsen er delt op i et grundforløb der foregår på skolen.

Inden du starter på grundforløbet, tilbydes du en samtale med en lærer, der sammen med dig laveren plan for dit forløb på skolen. Herved undgår du at arbejde med det, du allerede kan i forvejen og du får hjælp til det, du har behov for at koncentrere dig om. I slutter af med at lave en plan for hele din uddannelse. Det kan godt være, at du undervejs får brug for at justere din uddannelsesplan.

Vi tager udgangspunkt i praktisk arbejde og dine opgaver bliver hen ad vejen mere og mere udfordrende og med større teoretisk og fagligt indhold.

Efter grundforløbet følger et hovedforløb, hvor du skiftevis er i praktik og på skole. Hovedforløbet varer 2½ år, hvis du er under 25 år og tager kortere tid, hvis du er ældre. Tiden afhænger af din eventuelle erhvervserfaring og din uddannelsesmæssige baggrund.

Praktik
Du kan starte på uddannelsens grundforløb selv om, du ikke har en praktikplads. Du skal selv skaffe dig en praktikplads og indgå en såkaldt uddannelsesaftale. Skolen vil undervise dig i og hjælpe dig med at søge praktikplads.

Den praktiske del af din uddannelse kan du få
  • hos en privatpraktiserende tandlæge 
  • i den kommunale tandpleje
  • ved at kombinere flere praktiksteder


Tilrettelæggelse

Lokal uddannelsesplan - link til Elevplan
Uddannelsens opbygning 2016  
Plan for skoleophold

Hovedforløb
Mål
Bedømmelsesplan


Vil du vide mere

- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning kan du kontakte os eller gå ind på
  UddannelsesGuiden.

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold eller om hvordan du kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte
  studievejlederen
- om praktiske ting, fx udfyldelse af tilmeldingsskemaet, kan du kontakte
   studiesekretær Jette Woetmann (tlf. 8715 3081)

Vil du tilmeldes
- kan du hente et tilmeldingsskema til uddannelsen på www.optagelse.dk

Skolestart

Formålet med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som tandklinikassistent og udvikler mere generelle evner fx for at tilegne sig ny viden.

Udviklingen af de fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre tandklinikassistentuddannelsen til en erhvervsuddannelse og samtidig en ungdomsuddannelse.

Den nyuddannede tandklinikassistent skal kunne varetage følgende opgaver: 
• forberede og assistere ved enhver form for tandbehandling 
• tilse at tandklinikkens hygiejneniveau er højt
• optage, fremkalde og montere røntgenbilleder
• varetage kontrol af mundhygiejne, instruktion i hjemmetandpleje og kostvejledning 
• udføre afpudsning med roterende instrumenter
• tage aftryk til og udstøbe studiemodeller 
• foretage fissurforsegling og fluoridbehandling 
• indsætte og fjerne tandreguleringsapparatur
• varetage administrative opgaver forbundet med klinikkens drift
• samarbejde med klinikkens øvrige samarbejdspartnere 
• medvirke til et højt serviceniveau over for brugerne
• håndtere materialer på en miljømæssig forsvarlig måde.

Læs mere
- om love og bekendtgørelser på klinikassistentuddannelsen
- om mål og indhold i uddannelsen på undervisningsministeriets hjemmeside.


Skoleuddannelsen opbygning og indhold
Klinikassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse og grundforløbet hører under indgangen ‘Omsorg, Sundhed og Pædagogik'.

Grundforløb
Vi er i øjeblikket ved at udarbejde en beskrivelse af grundforløbet, som vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt. Hvis du lige nu har brug for at vide noget om indholdet i grundforløbet, er du velkommen til at kontakte vores uddannelses- og erhvervsvejleder Lillian Hansen, tlf. 8716 8285/2899 2257


Hovedforløb
Uddannelsens hovedforløb indeholder flere skoleophold med en lang række fagspecifikke fag, fx behandlinger med kroner, broer og proteser, optagelse af røntgenbilleder og klinikadministration.

Valgfrie specialefag
Desuden får du tilbudt forskellige valgfrie specialefag, der fx kan uddybe specielle emner i uddannelsen. Her kan du sammen med din praktikvært vælge, hvilke af de valgfrie specialefag, du skal tage. Hvert fag varer en uge. I skal vælge mindst to fag, men I kan få lov til at vælge op til seks fag.

Læs mere
- om uddannelsen til klinikassistent - elevinformation

Der er nærmere information på AER's hjemmeside (NB! nyt navn AUB) , hvor virksomheden under Selvbetjening kan søge bonus og løntilskud.