Optagelse

Til dig, der lige er blevet optaget på uddannelsen
Her vil du i løbet af kort tid finde mere information om din nye uddannelse

Optagelse
For at blive optaget på uddannelsen skal du have et gennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik ved 9. /10. klasseprøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve og være vurderet uddannelsesparat.

Vil du vide mere
- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning kan du kontakte os eller gå ind
  på UddannelsesGuiden. Du er også velkommen til at besøge os på vores
  åbent-hus-arrangementer.

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold eller om hvordan, du kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte
  studievejleder Lillian Hansen, EUD-uddannelsen, tlf. 8716 8285/2899 2257
- om praktiske ting, fx udfyldelse at tilmeldingsskemaet, kan du kontakte studiesekretær Jette Woetmann, IOOS (tlf. 8715 3081).

Vil du tilmeldes
- kan du hente et tilmeldingsskema til uddannelsen på www.optagelse.dk

Navneskilt/studiekort
Dit studiekort skal fremover benyttes som navneskilt. Kontakt din studiesekretær Jette Woetmann for nærmere oplysninger herom.