Optagelse

Til dig, der lige er blevet optaget på uddannelsen
Her kan du finde mere information om din nye uddannelse
Information til nye elever på grundforløb til tandklinikassistent 

Optagelse
For at blive optaget på uddannelsen skal du have et gennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik ved 9. /10. klasseprøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve og være vurderet uddannelsesparat.

Vil du vide mere
- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning kan du kontakte os eller gå ind
  på UddannelsesGuiden. Du er også velkommen til at besøge os på vores
  åbent-hus-arrangementer.

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold eller om hvordan, du kvalificerer dig til optagelse, kan du kontakte
  studievejleder Lillian Hansen, EUD-uddannelsen, tlf. 8716 8285/2899 2257
- om praktiske ting, fx udfyldelse at tilmeldingsskemaet, kan du kontakte studiesekretær Jette Woetmann, SKT (tlf. 8715 3081).

Vil du tilmeldes
- kan du hente et tilmeldingsskema til uddannelsen på www.optagelse.dk

Skolestart

Vi starter nye hold på følgende datoer:

2017
Grundforløb 2: 16. januar
Grundforløb 1: 18. august
Grundforløb 2: 18. august

2018 
Grundforløb 2: 22. januar

 

Navneskilt/studiekort
Dit studiekort skal fremover benyttes som navneskilt. Kontakt din studiesekretær Jette Woetmann for nærmere oplysninger herom.