Ordensregler

Som studerende på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) er der nogle ordensregler og praktiske ting, du skal følge under hele studiet. Dette kan du læse om i det nedenstående.

Ansvarlighed
Under studiet vil du møde forskellige arbejdsformer ud over traditionel klasseundervisning eller forelæsninger, og du må være indstillet på at yde aktiv og positiv deltagelse i forskellige typer opgaver såvel på SKT, som på institutioner og klinikker uden for SKT.

Du vil få kontakt til mange personer både i den kliniske undervisning og ved opgaver uden for SKT. Derfor forventes det, at du udviser den fornødne respekt i alle forhold til patienter, samarbejdspartnere og medstuderende.

Du har tavshedspligt for oplysninger om patienternes forhold.

I forskellige sammenhænge vil du blive bedt om en underskrift. Når du skriver under, er det vigtigt, at du i alle forhold skriver under med egen underskrift og kun for dig selv.

Mødepligt  
Forsømmelse fra deltagelse i kursusfag kan medføre, at der ikke udstedes kursusattest. Dette vil bero på en individuel vurdering. Ved nogle af kursusfagene skal du måske underskrive en holdliste, som er påført et regelgrundlag, der lyder: ” De studerende skal med egen underskrift bevidne deres tilstedeværelse. Den, der underskriver falsk og den, der tilskynder til dette, overtræder straffelovens kapitel 19 (§§ 171-179), og handlingen vil af SKT blive behandlet i overensstemmelse hermed ”.

Påklædning på klinikkerne
Du skal bruge kliniktøj ved al undervisning på klinikker, laboratorier med videre. Kliniktøjet skal være hvidt og kan fx være:

  • hvid buksedragt
  • hvid kittel og hvide bukser
  • hvide bukser og hvid T-shirt.

Dit fodtøj skal være hvide træsko eller sko, som kun bruges på klinikken. Du vil desuden modtage et navneskilt, som du skal have på ved klinisk arbejde.

Lokaler og gange  
Det er ikke tilladt at spise eller støje i undervisningslokaler eller på gange. Du har pligt til at overholde ordens- eller sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag eller husregler. (Se Disciplinære foranstaltninger over for studerende www.au.dk ). Skolen forventer, at du behandler lokaler og inventar ansvarsfuldt, således at disse frem­står indbydende og funktionsdygtige til de næste brugere.

Telefoner
Telefoner på klinikgangene må kun bruges til patientaftaler.

IT-faciliteter
SKT’s PC’ere må udelukkende benyttes af studerende og ansatte på SKT, og må ikke benyttes til private spil, programmer eller opgaver.

Rygning
Rygning er forbudt i Tandlægeskolens bygninger.

Kopiering
De studerendes forening – Odontologisk Forening (OF)

Aarhus Universitets disciplinære foranstaltninger over for studerende