Pædagogisk profil

Undervisningen på SKT er af høj kvalitet og bidrager til, at elever og studerende udvikler forudsætninger for at kunne reflektere over og forholde sig kritisk til egen læring og profession.

Relevans  
Det man lærer, skal give mening i forhold til det arbejde, man udfører. På SKT kobler vi teoriundervisning og praksis. Derfor er undervisningen praksisnær, tidssvarende og målrettet professionen.

Anerkendelse
Man lærer bedst, når man trives. På SKT har vi fokus på de studerende og elevernes styrker og anerkender forskellighed. Derfor er undervisningen baseret på dialog, gensidig respekt og anerkendelse.

Refleksion
Ny viden får størst betydning som svar på spørgsmål, man selv stiller. På SKT stiller vi spørgsmål fremfor at give svar. Derfor skaber undervisningen nysgerrighed, undren og refleksion.

Deltagelse
Man bliver klogere på sig selv og andre i dialog med undervisere og medstuderende. På SKT er lærere, elever og studerende aktive deltagere og medskabere af viden. Derfor er undervisningen kendetegnet ved gensidigt engagement og involvering.

August 2014