Undervisning

Undervisningen - på uddannelsen til laboratorietandtekniker

Praktisk relevant undervisning
Undervisningen på SKT ændres løbende så den indeholder den nyeste viden om dit fags materialer og arbejdsmetoder, hvilket sikrer at din uddannelse er “up to date.”

Du bliver undervist af eksperter i de forskellige fag. Lærergruppen på SKT er bredt sammensat. Foruden specialuddannede laboratorietandteknikere, kliniske tandteknikere, klinikassistenter, tandplejere og tandlæger består lærergruppen af psykolog, antropolog, folkeskolelærere og multimediedesigner.

Varieret undervisning
Undervisningen foregår på laboratorier, klinikker, i computerrum og klasseværelser. Ofte er den tilrettelagt som projektundervisning hvor du løser opgaver i grupper med andre elever og med læreren som vejleder. På den måde trænes du i selvstændigt at finde svar på spørgsmål og tage ansvar for din egen læring.

Du får også mulighed for at lære noget af teorien gennem selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogammer og videofilm.
 
Læs mere om skolen og studiemiljøet.