Studiebeskrivelse

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Uddannelsen til laboratorietandtekniker er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktisk arbejde på et dental-laboratorium. Uddannelsen indeholder et grundforløb, som foregår på skolen. Længden af grundforløbet er på 20 uger.

Efter endt grundforløb vælges retning:

  • laboratorietandtekniker
  • klinisk tandtekniker

Derefter følger et hovedforløb, hvor varigheden afhænger af om du er under eller over 25 år. 
Hovedforløbet foregår på Teknisk Skole i København.

Laboratorieuddannelsens længde varer fra 4 år og 6 måneder til 5 år, incl. grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.


Praktikplads
Du kan starte på uddannelsens grundforløb uden aftale om praktikplads. Du skal selv skaffe dig en praktikplads og indgå en såkaldt uddannelsesaftale.

Den praktiske del af din uddannelse kan du få
      •  på et dentallaboratorium
      •  hos en klinisk tandtekniker
      •  hos en tandlæge med tandteknikere ansat
      •  ved at kombinere flere praktiksteder
 
Vil du vide mere
- om optagelse på uddannelsen, dens indhold og opbygning, kan du kontakte os eller gå ind
   på Undervisningsministeriets hjemmeside

Har du spørgsmål
- om uddannelsens indhold eller om, hvordan du kvalificerer dig til optagelse, kan du
   kontakte studievejlederen
- om praktiske ting, fx udfyldelse at tilmeldingsblanketten, kan du kontakte
   Studiesekretær Jette Woetmann, tlf. 8715  3081
Vil du tilmeldes - kan du hente et tilmeldingsskema til uddannelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside