Laboratorietandtekniker

Laboratorietandtekniker - et arbejde med teknik og præcision 


Laboratorietandteknikeren arbejder på et dentallaboratorium og fremstiller kroner, broer og proteser. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på et dentallaboratorium. Skolen tilbyder uddannelsens grundforløb. Hovedforløbet foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er koncentreret materialelære, tekniske arbejdsprocesser og laboratoriearbejde.

Laboratorietandteknikeren skal have fingerfærdighed, overblik, koncentrationsevne, formsans og et godt farvesyn.

Laboratorietandteknikeren kan blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge. Laboratorietandteknikeren kan også vælge at åbne sit eget dentallaboratorium.

At kunne smile og tygge er livskvalitet
Som laboratorietandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal have opbygget en knækket tand eller helt eller delvist mangler tænder. Det er din opgave at lave tanderstatningerne så patienten får bedre muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

En sikker hånd
At fremstille kroner, broer og proteser er præcisionsarbejde. Derfor skal du være i besiddelse af en god portion fingerfærdighed, koncentrationsevne, tålmodighed og omhu. Og du skal vide hvornår dit arbejde er 100 procent i orden.

Teknisk forståelse
At være laboratorietandtekniker kræver en høj grad af teknisk forståelse. Du møder yderst sjældent de patienter, som du laver tanderstatningen til. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at arbejde ud fra modeller og skriftlige retningslinier. På laboratoriet modtager du et aftryk, som tandlægen har taget af patientens mund. Ud fra aftrykket laver du først en model i gips og fremstiller dernæst kronen, broen eller protesen på baggrund af modellen. Arbejdet udfører du ved hjælp af håndværktøj, støbe-, bore- og pudseapparater samt en række andre redskaber.

Viden om materialer
Laboratorietandteknikeren bruger forskellige materialer til fremstilling af tanderstatninger. Det kan fx være kunststoffer, porcelæn eller forskellige typer metal, såsom guld og andre ædle metaller. Det betyder, at du skal have en grundig viden om de forskellige materialer og deres egenskaber. Samtidig skal du kunne anvende forskellige arbejdsteknikker afhængigt af hvilket materiale, du arbejder med.

Et godt øje
At fremstille kroner, broer og proteser er ikke bare et håndværk. Det kræver også kunstneriske evner som formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder.

Rolig, men travl
Laboratorietandteknikerens arbejdsdag er ofte travl. Dentallaboratorierne får mange bestillinger og alt arbejde skal helst udføres her og nu. Derfor skal du være god til at tilrettelægge dit arbejde og du skal kunne arbejde under tidspres, uden at det går ud over kvaliteten af dit arbejde. Du skal kunne være rolig og omhyggelig, selvom arbejdsmiljøet er hektisk.

Job
Som tandtekniker kan du blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge. Du kan også vælge at åbne dit eget dentallaboratorium.