Optagelse

Ansøgningsprocedure

Adgangskrav
Gennemført uddannelse til laboratorietandtekniker eller klinisk tandteknikerassistent. Udenlandske ansøgere skal inden studiestarten have bestået studieprøven i dansk.
Der kan dispenseres fra adgangskravene, hvis tilsvarende kvalifikationer haves.

Ansøgning om optagelse sker via optagelse.dk www.optagelse.dk Uddannelsesnummer: 22 022 Bilag til ansøgningen: Motiveret ansøgning, kopier af alle relevante eksamensbeviser og anbefalinger samt et vellignende foto.

Ansøgningsfrist er den 15. marts.

Procedure
Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, indkaldes til interview. Ved interviewet vurderes nedenstående kriterier. Ansøger skal med et par sætninger udfærdige en kort skriftlig motivation for studiet og redegøre for en teknisk procedure. Der vil blive lagt vægt på refleksionsevner og skriftlige kommunikationsfærdigheder. Herudover vil der være en praktisk prøve med tandopstilling på indstøbte modeller.

Ved interview lægges der vægt på følgende kriterier
(rækkefølgen er ikke prioriteret):

  • Erfaring
  • Mundtlige kommunikationsfærdigheder
  • Skriftlige kommunikationsfærdigheder
  • Engelske læse– og forstå færdigheder
  • Praktiske færdigheder
  • Motivation

Udvælgelse vil ske ud fra en samlet vurdering af ovenstående.

Interview foregår følgende dage i 2017:

Mandag den 29. maj, torsdag den 1. juni og fredag den 2. juni

Introdage og studiestart
Introdage :  Sædvanligvis to dage i slutningen af august
Studiestart : Ca. 1. september

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, kan du kontakte én af studievejlederne:

Mette Aakjær, tlf. 871 67 859, aakjaer@dent.au.dk
Anne-Marie Christensen, tlf. 871 67 824, amchristensen@dent.au.dk