Klinisk tandteknikeruddannelse

Den kliniske tandtekniker behandler patienter, som har brug for tandproteser. Uddannelsen foregår kun i Århus og er en overbygning på uddannelsen som klinisk tandteknikerassistent, der foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er koncentreret om kliniske teorifag, patientbehandling og laboratoriearbejde.

Den kliniske tandtekniker skal have praktisk håndelag, æstetisk sans og besidde evne til at skabe en god kontakt til det enkelte menneske.

Den kliniske tandtekniker kan blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan den kliniske tandtekniker få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.

Patientbehandling og arbejde på laboratorie
Som klinisk tandtekniker behandler du patienter, som har brug for tandproteser. Har patienten stadig nogle af sine egne tænder fremstiller du en delprotese. Det sker i samarbejde med en tandlæge, der tager sig af en eventuel behandling af patientens tænder, slimhinder og kæbeled. Har patienten ingen tænder tilbage fremstiller den kliniske tandtekniker en helprotese.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent.

Arbejdsopgaver
Den kliniske tandtekniker

  • undersøger patienter - optager journal
  • henviser evt. til tandlæge
  • tager aftryk af tænder og gummer
  • fremstiller proteser i laboratoriet
  • indsætter og justerer de færdige proteser
  • informerer og instruerer i renholdelse af proteserne
  • foretager kontrolundersøgelser af patienterne.

Jobmuligheder
Som klinisk tandtekniker kan du blive ansat hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Efter et års ansættelse kan du få autorisation til at drive egen klinik eller indgå i klinikfællesskab.