Udtalelser om uddannelsen

Artikler om diplomuddannelse i oral helse

Tandplejeren februar 2017: Tandplejer Joan Iversen fortæller om sit udbytte af Parodontilogimodulet.

Tandplejeren september 2016: Tandplejer Sabine Christensen præsenterer sin kasusopgave fra modulet Oral diagnostik og prognosevurdering.

Udtalelser fra klinikker, hvor en tandplejer har taget Parodontologimodulet.

Tandplejeren oktober 2015: 3 tandplejere fortæller om erfaringerne med Parodontologimodulet.

Tandplejeren marts 2015: Modulet Omsorgstandpleje er også for tandplejere i privat praksis.

Tandplejeren november 2013: Tandplejer Alice Kristensen evaluerer modulet Oral diagnostik og prognosevurdering.

Tandplejeren juni 2011: Hele diplomområdet blev revideret i løbet af foråret 2011.
En artikel beskriver nyt om diplomuddannelsen i oral helse og de øvrige sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Tandplejeren februar 2009: En artikel beskriver diplomuddannelsen, hvor både studerende, overtandlæger og specialtandlæger fortæller om erfaringerne og udbyttet fra uddannelsen.


Udtalelser om uddannelsen

Modulet Parodontologi: Udtalelser fra tandlæger i privat praksis om udbyttet af at have haft tandplejere på modulet.