Parodontologi

Det giver modulet

Modulet udvikler og kvalificerer dine kompetencer til at diagnosticere, foretage systematisk behandlingsplanlægning og non-kirurgisk behandling af parodontal sygdom. Der er desuden fokus på  evnen til at indgå i et kvalificeret samarbejde i det odontologiske team om parodontalbehandlingen.

Emner på modulet

 • Parodontale symptomer og diagnostik samt ætiologi og patogenese
 • Almene lidelsers manifestation i parodontiet
 • Strukturbiologi og epidemiologi
 • Parodontitis og sammenhæng med almen sygdom og rygning
 • Systematisk planlægning og kvalitetssikring af parodontalbehandling
 • Motivation af patienten
 • Non-kirurgisk parodontalbehandling
 • Kirurgisk parodontalbehandling, herunder mukogingival kirurgi
 • Vedligeholdelse, risikovurdering og revurdering af parodontalbehandling
 • Diagnostik og behandling af periimplantær sygdom
 • Kombinationsbehandlinger/interdisciplinære behandlinger (endodonti, ortodonti, okklusionsrehabilitering)

Omfang

10 ECTS point. Der er 10 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, selvstudium.

Opgave

Undervejs i forløbet udarbejdes en kasuspatient-opgave, som danner grundlaget for den mundtlige modulprøve.

Modulprøve

Den mundtlige modulprøve afslutter forløbet. Der lægges vægt på, at den studerende

 • kan analysere behandlingsforløbet og inddrage relevant litteratur med henblik på at forholde dig kritisk og reflekterende til behandlingen inden for de(t) valgte fagområde(r).
 • kan fremlægge dokumentation for årsagssammenhænge og evidens for eventuel behandling, herunder gøre rede for den valgte litteraturs evidensniveau.
 • kan perspektivere i forhold til din fremtidige tandplejervirksomhed.

Modulansvarlig

Helle Hornhaver, tandlæge, IOOS, Health, Aarhus Universitet