Ortodonti I

Det giver modulet

Modulet har fokus sat på vækst og udvikling, alle faser i behandlingsplanlægningen, kommunikation og motivationspsykologi, lovgrundlaget og, ikke mindst, opgavefordelingen mellem tandplejer og specialtandlæge.
Du opnår kompetencer til at indgå i et kvalificeret samarbejde med specialtandlægen i forbindelse med den ortodontiske behandlingsplanlægning.

 Emner på modulet

  • Lovgrundlag for ortodontisk visitation, information og samtykke, journalføring, røntgenoptagelser mm.
  • Teori om vækst og udvikling - ansigtstyper og eventuelle behandlingsmæssige konsekvenser heraf
  • Ortodontisk behandlingsplanlægning: Optagelse af studiemateriale, diagnoser, problemliste, risikovurdering, målsætning, herunder de nødvendige røntgenoptagelser (inkl. digitale), afsætning af cephalometriske punkter, opmåling og tracing af profilrøntgen
  • Bidfunktion og funktionsforstyrrelser
  • Kommunikation og motivationspsykologi

Omfang

10 ECTS point. Der er 8 undervisningsdage fordelt over en periode på ca. 3 måneder.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion og selvstudium

Opgave

Du udarbejder en skriftlig modulopgave med udgangspunkt i et eller flere af modulets temaer. 

Modulprøve

Modulprøven udgøres af den skriftlige opgave. Der lægges vægt på:

  • Relevansen af udvalgte begreber/teorier/behandlinger i forhold til opgavens formulering/problemstilling
  • Den studerendes evne til at analysere og diskutere de udvalgte begreber og teorier
  • Opgavens struktur

Modulansvarlig

Helle Hornhaver, tandlæge, IOOS, Health, Aarhus Universitet