Ansøgning

Ansøgningsskema, frist og adgangskrav

Kontakt

Karoline Ensig-Karup, evu.health@au.dk, tlf. 87 15 30 71, varetager alt vedrørende optag, herunder generel vejledning om ansøgningsprocessen.

Grete Pedersen, grete.pedersen@au.dk, varetager den administrative servicering af uddannelsen efter optag samt generel vejledning før og efter optag.

Ansøgningsskema 

Det er nu muligt at søge til efterårets moduler via dette link (der fører til ansøgningsskemaet, der ligger
på AU's hjemmeside). Husk at scrolle ned på siden!

Vi anbefaler, når du søger om optagelse, at du læser siden med ansøgningsskemaet godt igennem og bruger vejledningerne og hjælpevideoerne aktivt.

Bemærk: Har du inden for 5 år været optaget på et modul på uddannelsen, behøver du ikke medsende eksamens- og kursusbeviser igen, medmindre der foreligger ny dokumentation - men husk altid at dokumentere arbejdsopgaver og kurser med relevans for modulet, og din motivation for at søge modulet

Se kriterierne nedenfor for udvælgelse i tilfælde af, at der er for mange ansøgere til et modul.

Ansøgningerne behandles af Aarhus Universitet og IOOS efter ansøgningsfristen. Der udsendes brev om optagelse fra universitetet. Derefter vil de studerende modtage brev fra IOOS med yderligere informationer om datoer for undervisning, litteraturliste og andre praktiske oplysninger.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning til moduler i efteråret 2017 er 1. juni.

Adgangskrav (som angivet i studieordningen for uddannelsen)

  • Adgang til optagelse Diplomuddannelse i oral helse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU),
  • Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

I tilfælde af, at der er flere ansøgere end studiepladser til et fagmodul, vægtes i prioriteret rækkefølge følgende kriterier:

  1. Dokumenteret erhvervserfaring inden for modulets fagområde
  2. Dokumenteret uddannelse/efteruddannelse inden for modulets fagområde