Ansøgning

Ansøgningsskema, frist og adgangskrav

Kontakt

Karoline Ensig-Karup, evu.health@au.dk, tlf. 87 15 30 71, varetager alt vedrørende optag, herunder generel vejledning om ansøgningsprocessen.

Grete Pedersen, grete.pedersen@au.dk, varetager den administrative servicering af uddannelsen efter optag samt generel vejledning før og efter optag.

Ansøgningsskema 

Ansøgningsskema til forårets moduler er nu tilgængeligt. Det ligger på AU-hjemmesiden. Brug følgende link til at hente det  Ansøgningsskema

NB husk at scrolle ned på siden, så du får det hele med. Du kommer til modulet og derunder skemaet via den blå knap til højre.

Vi anbefaler, når du søger om optagelse, at du læser siden med ansøgningsskemaet godt igennem, og bruger vejledningerne og hjælpevideoerne aktivt.

Bemærk: Har du inden for 5 år været optaget på et modul på uddannelsen, behøver du ikke medsende eksamens- og kursusbeviser igen, medmindre der foreligger ny dokumentation - men husk altid at dokumentere arbejdsopgaver og kurser med relevans for modulet, og din motivation for at søge modulet

Se kriterierne nedenfor for udvælgelse i tilfælde af, at der er for mange ansøgere til et modul.

Ansøgningerne behandles af Aarhus Universitet og IOOS efter ansøgningsfristen. Der udsendes brev om optagelse fra universitetet. Derefter vil de studerende modtage brev fra IOOS med yderligere informationer om datoer for undervisning, litteraturliste og andre praktiske oplysninger.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning til moduler i foråret 2018 var15. november 2017, men der kan stadig søges et stykke tid endnu.

Adgangskrav (som angivet i studieordningen for uddannelsen)

  • Adgang til optagelse Diplomuddannelse i oral helse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU),
  • Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 15a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

I tilfælde af, at der er flere ansøgere end studiepladser til et fagmodul, vægtes i prioriteret rækkefølge følgende kriterier:

  1. Dokumenteret erhvervserfaring inden for modulets fagområde
  2. Dokumenteret uddannelse/efteruddannelse inden for modulets fagområde