Diplomuddannelsen i oral helse

Diplomuddannelsen i oral helse for tandplejere

Vil du gerne

  • opdatere din viden og få konkrete redskaber til brug i hverdagen?
  • specialisere dig inden for dit fagområde?
  • få et bredere perspektiv på dit arbejde og dit fag?
  • få kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner og udviklingsorienterede opgaver?
  • medvirke til faglig udvikling i teamet på din arbejdsplads?
  • udfordre dig selv og udvikle dig fagligt og personligt?
  • kvalificere dig til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde?
  • opnå viden på samme niveau som professionsuddannelsen i tandpleje?

Uddannelsen henvender sig til tandplejere på private og offentlige tandklinikker. Klinikassistenter, der har gennemført hele Akademiuddannelsen i odontologisk praksis, har også mulighed for at søge uddannelsen.

Bemærk: Ansøgningsfristen for moduler i foråret 2018 er 15. november 2017. Oversigt over moduler finder du under knappen Moduler 2018.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i moduler, som kan tages som enkeltfag eller sammensættes til en hel uddannelse.

En hel uddannelse omfatter 60 ECTS point: 2 obligatoriske moduler (i alt 20 ECTS), valgmoduler (i alt 25, heraf må 15 ECTS være fra en anden uddannelse på samme niveau) og et afgangsprojekt (16 ECTS). Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år. Du vælger selv rækkefølgen af moduler, dog skal de 35 ECTS afsluttes, før afgangsprojektet påbegyndes. Alle moduler kan tages som enkeltfag.

Et modul består typisk af 8-10 undervisningsdage på SKT, arbejde hjemme på klinikken og forberedelse af modulopgave.

Nærmere om de enkelte moduler mm., se nedenfor.

Afgangsprojekt

Andre moduler

Moduler på professionshøjskolerne

Obligatorisk modul

Modulet Praksis– videnskabsteori og metode udbydes af professionshøjskolerne rundtom i landet. 
Du kan finde links til skolerne nedenfor.

Valgmoduler

Du kan vælge moduler på max. 15 ECTS fra andre uddannelser på samme niveau.

Der findes en lang række relevante moduler inden for det sundhedsfaglige område – se oversigt her.
Kontakt os gerne for at få inspiration til moduler.

 

Du kan også vælge moduler fra andre diplomuddannelser inden for f.eks. ledelse. Se hjemmesiderne
for de enkelte uddannelser på Uddannelsesguiden.


 
Professionshøjskoler

Jylland

VIA University College

UCN (University College Nordjylland)

University College Syd

University College Lillebælt

Fyn

University College Lillebælt

University College Sjælland

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen UCC

 

Kontakt

Koordinator for efter- og videreuddannelse

Helle Hornhaver

Mail: hornhaver@dent.au.dk

Telefon: 8716 8274   Mobil: 2899  2279


Sekretær

Grete Pedersen

Mail: grete.pedersen@au.dk

Telefon: 8715 3079