Udvidet radiologi

KURSUS Udvidet radiologi
TYPE    Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.
Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (rutineret niveau). 
BESKRIVELSE

Kurset omfatter enorale og ekstraorale specialoptagelser.
Indhold:

  • Ekstraorale røntgenoptagelser (OTP, profil, håndrøntgen, kæbeledsoptagelser, frontal røntgenoptagelser).
  • Enorale optagelser (bidplanoptagelser, excentriske optagelser, optagelser med vanskelige hjørnetænder og visdomstænder).
  • Optagelse i forbindelse med implantatbehandling vægtes højt.
  • Metoder til reduktion af de hyppigst forekommende fejl.
  • Optagelse og efterbehandling af digitale røntgenoptagelser.
Forudsætning:
Et afsluttet forløb i vinkelhalveringsteknik er nødvendig for at få et fuldt udbytte af kurset.
VARIGHED 1 uge
DELTAGERANTAL Max. 16
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.
KURSUSMATERIALE Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.
Der opkræves betaling for kursusmaterialer, for tiden kr. 100.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS Kr. 3.400
TILMELDING 2017

Uge 49

Se også EVU’s kursus- og aktivitetskalender.
HENVENDELSE Studiesekretær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk