Supragingival tandrensning

KURSUS Supragingival tandrensning
TYPE    Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.
Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (rutineret niveau).
BESKRIVELSE

Indhold:

  • Patologi (gingivitis og parodontis)
  • Eksterne og interne misfarvninger.
  • Fjernelse af supragingivale bløde og hårde belægninger samt misfarvning med håndinstrumenter og maskinel rensning
  • Ergonomi og fingerstøtte
  • Vedligeholdelse af instrumenter
  • Vejledning af patienter, herunder sundhedsfremme og anerkendende kommunikation
  • Kendskab til generelle sygdomme og medicins betydning i forbindelse med supragingival tandrensning
VARIGHED 1 uge.
(4 sammenhængende dage og 1 dag efter ca. 3 uger). I den mellemliggende periode foretager kursisten tandrensning på 5 patienter hjemme på klinikken.
DELTAGERANTAL Max. 18
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.
KURSUSMATERIALE Kursusmateriale vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS Kr. 3.400
TILMELDING

2017

Uge 24 + 5. dag 15. september 2017        Uge 50 + 5. dag 26. januar 2018

Se også:  EVU’s kursus- og aktivitetskalender.

HENVENDELSE Studiesekretær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk