Ortodontisk behandling

KURSUS Ortodontisk behandling
TYPE  Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.
Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau). 
BESKRIVELSE

Efter kurset kan du på baggrund af teoretisk viden og manuelle færdigheder indsætte og fjerne tandreguleringsapparatur.

 • Lovgivning
 • Dentalstadier
 • Okklusionsudvikling
 • Vækst og udvikling
 • Malokklusion - årsager, udvikling og symptomer
 • Vævsreaktioner 
 • Diagnostik og behandlingsplanlægning
 • Specielle røntgenoptagelser og klinisk foto
 • OCR-blanketter
 • Ortodontiske studiemodeller
 • Separation
 • Fast apparatur – påsætning og aftagning
 • Profylakse og sundhedsfremme ved ortodontiske behandlinger
Motivation og instruktion af patienten samt information af patient/forældre/pårørende om den ortodontiske behandling
TYPE Valgfrit specialefag.
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer. Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau).
VARIGHED 1 uge
DELTAGERANTAL Max. 18
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må regne med forberedelse inden undervisningen.
KURSUSMATERIALE Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS kr. 3.400
TILMELDING

2017 

Uge 6

Se også EVU's kursus- og aktivitetskalender.

HENVENDELSE  Studiesekretær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk