Oral kirurgi

KURSUS Oral kirurgi
TYPE    Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer
(begynderniveau). 
BESKRIVELSE

Kurset giver en indføring i mange aspekter af oral kirurgi, herunder implantat-behandling. Efter kurset vil du være i stand til at forberede, assistere og medvirke ved større kirurgiske indgreb i mundhulen.

Indhold:

 • Anamnese og forholdregler ved risikopatienter
 • Mundhulens nerveforsyning og analgesi
 • Tumorer
 • Hospitalsodontologi (f.eks. kirurgi ved større traumer)
 • Præoperative registreringer, herunder røntgenoptagelser
 • Præ- og postoperativ medicinering
 • Operationshygiejne
 • Assistance ved kirurgiske indgreb
 • Kirurgiske indgreb i mundhulen, f.eks.:
  Cyste og rodspidsamputationer
 • Implantatoperationer
 • Parodontaloperationer
 • Information til patienter før og efter kirugiske indgreb
 • Bortskaffelse af risikoaffald
 
VARIGHED 1 uge
DELTAGERANTAL Max. 36
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.
KURUSMATERIALE Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.

Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS Kr. 3.400
TILMELDING

2017

Uge 14       Uge 41

Se også EVU's kursus- og aktivitetskalender
HENVENDELSE

Studiesekretær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk