Opbygning af traumetænder

KURSUS Opbygning af traumetænder - et arbejdskursus for tandplejere
TYPE Efteruddannelse, Åben uddannelse  
KURSUSBESKRIVELSE

Som case:
En patient henvender sig med et trauma - der er slået et stykke af 1+. Du står nu som tandplejer med opgaven at bygge tanden op.

  • Hvad skal du vide, inden du går i gang?
  • Hvad gør du - og hvordan? 
 
VARIGHED 1 dag
UNDERVISNINGSFORM

Formiddag - teori og baggrund

  • Diagnostik og behandling af traumer
  • Opfølgning og senskader
  • Materialer: Plast og bonding
  • Arbejdsgang: Præparation, bonding, opbygning og afpudsning

Eftermiddag  - på klinikken

Fremstilling af plastopbygning på fraktureret incisiv på fantom

KURSUSGIVERE Inger Gammelgaard, tandlæge og Helle Hornhaver, tandlæge, begge IOOS
KURSUSBEVIS Ja
DELTAGERANTAL Max. 16
PRIS 2.800 inkl. moms
TID PT. ikke planlagt kursus.
TILMELDING Elektronisk via Webshop
HENVENDELSE Kursussekretær Grete Pedersen, tlf. 87 15 30 79, grete.pedersen@au.dk