Kommunal tandpleje

KURSUS Kommunal tandpleje
TYPE    Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.
Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau).
BESKRIVELSE

Kurset giver en indføring i mange aspekter af den kommunale tandpleje. Efter kurset har du kendskab til tandplejesystemet for børn, unge og ældre og kan planlægge og gennemføre relevante profylaktiske aktiviteter for den kommunale tandplejes målgrupper under hensyntagen til forskelle i målgruppernes tandsundhedsmæssige, sociale og kulturelle baggrund.

  • Love og regler om kommunal tandpleje
  • Kendskab til de forskellige målgrupper og deres specielle behov
  • SCOR-registrering
  • Udviklingspsykologi
  • Risikobegrebet og indsatser til brugere med øget risiko
  • Sundhedspædagogik, rettet mod de forskellige målgrupper
  • Tilvænningsbehandling og tandlægeangst
  • Behandlingsplanlægning, profylakse og strategier over for risikogrupper
Selvstændig planlægning og udførelse af et sundhedspædagogisk projekt
VARIGHED 2 uger
DELTAGERANTAL Max. 30
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse, idet ugen er bygget op omkring kursistens egen planlægning og udførelse af et sundhedspædagogisk projekt over for ca. 25 børn. Undervisningen er en blanding af oplæg, diskussion og gruppearbejde omkring det sundhedspædagogiske projekt.
kURSUSMATERIALE Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på IOOS.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen. Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS 2017  kr. 6.800
TILMELDING

Ikke muligt pt.

 
HENVENDELSE Studiesekretær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk