Klinikadministration, løn, regnskab og indberetning

KURSUS Klinikadministration, løn, regnskab og indberetning
TYPE    Valgfrit specialefag
Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.
Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse. (begynderniveau). 
BESKRIVELSE

Efter kurset kan du forstå lønregnskab og har kendskab til at udarbejde og opstille regnskaber.

  • Indbetaling og regnskab med A-skat, AM-bidrag, ATP og pensionsordninger
  • Relevant ansættelsesretlig lovgivning samt ydelsesoverenskomster
  • Bogføringsloven
  • Kontoplanens opbygning
  • Afstemning af kasserapport
  • Resultatopgørelser og balance
  • Årsregnskab
  • Grundlæggende udregning af løn
  • Digitale indberetninger
 
VARIGHED 1 uge
DELTAGERANTAL Max. 24
UNDERVISNINGSFORM Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.
KURSUSMATERIALE Kursusmateriale vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.
KURSUSBEVIS Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.
PRIS Kr. 3.400
TILMELDING 2017

Uge 49

Se også: EVU’s kursus- og aktivitetskalender.
HENVENDELSE Studiesekrætær Connie Bækby, tlf. 87 15 30 82, cbaekby@dent.au.dk