Uddannelse på SKT

Uddannelser på SKT

Professionsbacheloruddannelser

Tandplejeruddannelsen er en 3-årig professionsbacheloruddannelse, der fokuserer på forebyggelse og behandling af tandsygdomme samt fremme af sundhed i munden og generelt.

Erhvervsuddannelser

Her kan du blandt andet læse om uddannelsen til tandklinikassistent og grundforløbet i uddannelsen til laboratorietandtekniker. Begge er tre-årige erhvervsuddannelser, der veksler mellem skoleophold og praktisk arbejde på en tandklinik eller et dentallaboratorium.

Særlige tilbud til folkeskoleelever

Akademiuddannelser

Uddannelsen til klinisk tandtekniker er en to-årig overbygning på uddannelsen til klinisk tandteknikerassistent.

Uddannelser på SKT

Studiemiljø

Skolens tætte integration med Tandlægeskolen præger i høj grad studiemiljøet. Her uddannes alle personalekategorier indenfor tandplejeteamet. Her kan du læse om undervisningen, skolens faciliteter og det sociale liv.

Studievejledning

Til hver uddannelse er knyttet en studievejleder, som du kan henvende dig til, hvis du har brug for råd og vejledning om, hvordan du bliver optaget på uddannelsen.

Efter og videreuddannelse

Her kan du læse om Diplomuddannelsen i Oral Helse og Videreuddannelsen i odontologisk Praksis for klinikassistenter. Desuden tilbyder skolen en lang række efteruddannelseskurser og holder sommerskole hvert år i august.