Emma-kriterier

En skolepraktikant skal under hele skolepraktikforløbet opfylde de såkaldte EMMA-kriterier. Eleven skal være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktiv praktikpladssøgende.

Egnethed

Egnethed ved optagelse 
For at blive optaget i skolepraktik skal eleven være kvalificeret og efterfølgende egnet til at fungere på arbejdsmarkedet.  
Egnethedsvurderingen foretages af skolen på baggrund af skolens samlede kendskab til elevens resultater på grundforløbet.

Vurderingen erstatter ansættelsesproceduren i en praktikvirksomhed.

Løbende egnethedsvurdering

Der vurderes om eleven får et tilfredsstillende udbytte af såvel skoleundervisning som praktik. Elevens samlede adfærd i relation til arbejdet på en tandklinik, herunder elevens evne til fx at overholde mødetider og aftaler indgår i vurderingen.

Mobilitet

Geografisk mobilitet. Eleven skal være parat til at modtage en praktikplads, selvom det kan medføre flytning eller lang transporttid. Der kan søges om tilskud til rejsehjælp, flyttehjælp, tilskud til dobbelt husførelse og tilskud til boligudgifter. Hvis eleven afslår en tilbudt praktikplads medfører det udelukkelse af skolepraktik.

Faglig Mobilitet

Eleven skal acceptere en rimelig praktikplads/skolepraktikplads indenfor anden uddannelse end den primært ønskede.

Aktiv søgende

Som skolepraktikant skal du være aktiv søgende og synlig på 

www.praktikpladsen.dk
 

Desuden skal du sende ansøgninger til alle ledige stillinger i landet indenfor fagområdet.

NB!   Det at være aktiv søgende er et EMMA-krav.

Du skal selv tage passende initiativ for at opnå elevplads. (Ved at sende ansøgninger og være synlig på www.praktikpladsen.dk  - som tidligere nævnt)

Det er vigtigt, at du holder dig for øje, at du i hele forløbet, både mens du deltager i skolepraktik og når du er ude hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA-kravene.

Som SKP elev skal du altid kunne dokumentere, at du er aktiv søgende.