Praktikcenter

Velkommen til SKT's praktikcenter

Elever der har taget grundforløbet på tandklinikassistentuddannelsen og endnu ikke har fundet en læreplads har mulighed for at komme i skolepraktik. At være tilknyttet praktikcentret erstatter det at være ansat som elev på en tandklinik.

Praktikcenteret sørger for at eleverne får praktik på højt fagligt niveau, hvor de dannes, udvikles og tilføres de kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Arbejdet foregår med fagrelevant undervisning og praktiske øvelser på skolens klinikker. Praktikinstruktørerne sørger hele tiden for at differentiere undervisningen,  således at det er tilpasset den enkelte elev. Jvfr. skolens pædagogiske profil skal det man lærer, give mening i forhold til det arbejde, man udfører. På SKT kobler man teoriundervisning og praksis. Derfor er undervisningen praksisnær, tidssvarende og målrettet professionen.

Vi hjælper elever med at finde en praktikplads og vi underviser også alle elever i faget Praktikpladssøgning på grundforløbet. Tandlæger fra Jylland og Fyn kontakter løbende praktikcentret, hvis de har brug for en klinikassistent.

Vi rådgiver også virksomheder om alle de praktiske formaliteter, der er ved at tage en elev; udfylde uddannelsesaftaler, orientere om tilskudsmuligheder og hjælper med det administrative.

Spørgsmål er velkomne

Praktikcentrets vigtigste opgave er, at hjælpe et ungt menneske til en faglært uddannelse. Skolen formidler praktikpladser - til gavn for virksomheder, vores elever og samfundet som helhed - en win-win situation!


Kontakt praktikpladskonsulenterne på tlf. 8716 7092. Hovedansvarlig: Renata Rasmussen tlf. 23476082  i dagtimerne.

Gode grunde til at tage en elev

Det er mange gode grunde til at tage en elev, her er 4 af dem:

  • I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed
  • I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden
  • I får fornyelse og unge kræfter ind i virksomheden
  • I får opdateret viden