Praktikken rustede mig til fremtiden som tandplejer

Simone Thyssen var i efteråret fire uger i praktik hos Tandklinikken Tovshøjskolen, Aarhus Kommunale Tandpleje. Her blev bøgernes teori erstattet med virkelige udfordringer hos unge patienter, som havde brug for den rigtige behandling og rådgivning.

”Jeg fik ansvar for flere patienter og indgik som en kollega på klinikken. Mit praktiksted brugte mig i høj grad som sparringspartner. Jeg blev hørt og fik lov at bidrage med min viden fra skolen,” fortæller Simone Thyssen.

For hende skal praktikværten være god til at lære fra sig, vise praktikanten tillid og give vedkommende ansvar og spørge ind til og lytte til praktikantens synspunkter. Men praktikanten skal også være opsøgende og engageret i arbejdet på klinikken.

”Mit praktiksted stolede på mig og på mine evner, men havde også forståelse for, hvilke begrænsninger jeg har som studerende. Det var en balancegang, som de var utroligt gode til at beherske,” forklarer hun.

Det ansvar Simone Thyssen fik i praktikken, har udviklet hendes faglige evner og gjort hende klar til jobbet som tandplejer.

”Praktikken har gjort mig sikker på mit fag og bekræftet mig i, at jeg er klar til at komme ud og arbejde som tandplejer. Jeg har tidligere været i praktik i privat praksis og nu i kommunal tandpleje. De to forskellige praktikforløb har også hjulpet mig til at finde ud af, hvilken retning jeg søger i, når jeg skal finde job,” siger Simone Thyssen.

Simone Thyssen bliver uddannet tandplejer til sommer.

Fakta om praktikforløb på tandplejeruddannelsen

  • Tandplejeruddannelsen strækker sig over 12 moduler af 10 ugers varighed
  • I løbet af modul 7 er de studerende i praktik i tre uger i den private tandpleje
  • I løbet af modul 10 er de studerende i praktik i fire uger i den kommunale tandpleje