Temadag for praktikansvarlige

'At uddanne dygtige tandplejere i fællesskab'

 

Program

Tema: "Rundt om karies"

Torsdag den 26. marts 2015 kl.9.00-15-00

i Preben Hornung Stuen, bygning 1420, Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C 

Kl. 09.00-09.15

Kaffe og brød samt velkomst
v/sektorleder, tandlæge Ulla Bæk Lindtoft

Kl. 09.15-11.00

Praktik nu og i fremtiden
(incl. pause med vand og frugt)

Praktikaftaler og genforhandlinger af kontrakter
v/ledende tandlæge, ph.d. Hanne Mohr
Fremlæggelse og drøftelse af praktikevalueringer
v/sektorleder, tandlæge Ulla Bæk Lindtoft
Dialog med praktikværter om kommende praktikker 
v/sektorleder, tandlæge Ulla Bæk Lindtoft og praktikkoordinator, tandplejer Anne–Marie Christensen
Evalueringsformen
v/praktikkoordinator, tandplejer Anne-Marie Christensen
Nyt vedr. efter-og videreuddannelse
v/efter-og videreuddannelseskoordinator, tandlæge Helle Hornhaver
Kl. 11.00-12.30 Fagligt tema: Rundt om Caries
Seneste nyt om biofilm
v/lektor, ph.d. Sebastian Schlafer
Risikokommunikation
v/viceskoleleder, tandlæge MSA Anne B. Christensen
Kl. 12.30-13.15 Frokost
Kl. 13.15–14.45 Fagligt tema, fortsat
(incl. pause med kaffe og kage)
Kost og caries
v/professionsbachelor i ernæring og sundhed, tandplejer Mette Møller
Hvad skal vi tro på? Om evidens
v/tandlæge MPH Niels Mark
Kl. 14.45-15.00 Opsamling af dagen og forslag til emner på kommende temadage samt afslutning

Bliv praktikvært

Kunne du bruge et fagligt løft, og vil du gerne være med til at uddanne næste generation af dygtige tandplejere?

Hvert år ønsker ca. 70 tandplejerstuderende at komme i praktik på landets offentlige og private tandklinikker.

Læs mere om, hvordan du kan blive praktikvært.Interviews

"Det er gavnligt for mig og min faglighed, at jeg skal beskrive og begrunde mine valg." 

"Praktikken har gjort mig sikker på mit fag og bekræftet mig i, at jeg er klar til at komme ud og arbejde som tandplejer."