Værdigrundlag

Udfordring og udvikling i et dynamisk samarbejde

På SKT forventes det, at enhver ansat:

Udfordring

 • er et ansvarligt menneske, der gør sit bedste og arbejder for at realisere SKT's mål og strategier
 • værdsætter et selvstændigt, afvekslende og udfordrende arbejdsliv, og derfor tager ansvar og initiativer og deltager aktivt i hverdagens beslutnings-processer
 • løser problemerne snarest muligt der, hvor de opstår
 • gensidigt forsyner hinanden med relevant information og selv opsøger information i SKT's informationskanaler
 • påtager sig et medansvar for effektiv udnyttelse af skolens lokalemæssige, teknologiske og økonomiske ressourcer
 • agerer professionelt i relation til studerende og patienter samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • medvirker til en positiv synliggørelse af skolen og dens uddannelser.

Udvikling

 • bidrager til en løbende faglig, pædagogisk og administrativ nytænkning og udvikling af skolens uddannelser
 • planlægger og handler på baggrund af en bred opmærksomhed på fremtidens og omverdenens skiftende krav
 • deltager aktivt i egen efteruddannelse og udvikling samt medvirker til gensidig intern faglig oprustning
 • anvender det nyindlærte i en stadig forbedring af den måde, opgaverne løses på
 • ønsker at blive behandlet som et selvstændigt individ, der belønnes efter kvalifikationer, funktioner og resultater.

Et dynamisk samarbejde

 • medvirker til et godt samarbejdsklima ved at udvise engagement og fleksibilitet og bakke hinanden op i arbejdet
 • samarbejder om at skabe inspiration, dynamik og kvalitet, og samtidig accepterer, at udvikling og effektivitet indebærer risiko for fejl, men ikke bør medføre gentagelse af de samme fejl
 • giver og modtager ros og kritik på en troværdig og konstruktiv måde
 • er åben omkring håndtering af konflikter, så de løses hurtigst muligt af de involverede parter
 • demonstrerer teamsamarbejde/gode rollemodeller i forhold til skolens studerende og medarbejdere
 • undgår rygtedannelse og i stedet søger objektiv information hos kilden
 • accepterer og respekterer, at vi er i forskellige faser i livet, både personligt og i den faglige specialisering
 • er et helt menneske med både arbejdsliv og privatliv, og at kriser er en naturlig del af et menneskeliv.